اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۳

جستجو

اسرائیل ادعای نسل-کشی را در لاهه رد کرد، گفت اتهامات آفریقای جنوبی «بی-اساس» است

تصویر: از چپ به راست: دکتر بکر؛ پروفسور مالکوم شا ک.سی.؛ دکتر گیلاد نوآم؛ دکتر گالیت راگوآن در جلسهٔ دادگاهی که در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه برای بررسی اتهامات آفریقای جنوبی مبنی بر نسل-کشی اسرائيل در جنگ با حماس در غزه، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ تشکیل شد. (International Court of Justice)
تصویر: از چپ به راست: دکتر بکر؛ پروفسور مالکوم شا ک.سی.؛ دکتر گیلاد نوآم؛ دکتر گالیت راگوآن در جلسهٔ دادگاهی که در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه برای بررسی اتهامات آفریقای جنوبی مبنی بر نسل-کشی اسرائيل در جنگ با حماس در غزه، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ تشکیل شد. (International Court of Justice)

نمایندهٔ حقوقی در ارجاع به ۷ اکتبر گفت «اگر نسل-کشی هم واقع شده باشد، علیه اسرائیل واقع شده است»؛ وکلا گفتند سخنان مشکل-آفرین وزرا نامربوط است.

لاهه – تیم حقوقی اسرائیل روز جمعه در لاهه به مدعاهای اساسی در اتهام نسل-کشی آفریقای جنوبی در دیوان بین المللی دادگستری تاخت، و نواقص اتهام نیت نسل-کشی ارگانهای دولتی اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه در نبرد کنونی با حماس وارد شده بود را افشا کرد.

شش نمایندهٔ حقوقی اسرائیل تصریح کردند از آنجایی که اتهامات آفریقای جنوبی به زدوخورد مسلحانه مربوط می-شود، و نه نسل-کشی، دیوان بین المللی دادگستری وجاهت قانونی بررسی شکایات وارده را ندارد؛ گفتند اظهارات آتشین «غیرعمد» سیاستمداران اسرائيل، منعکس-کنندهٔ مقرراتی که در بدنه-های دولتی سیاستهای جنگی را معین می-کنند، نیست؛ تأکید کردند که آسیب گسترده به غیرنظامیان فلسطینی در طول جنگ، نه ناشی از اقدام به نسل-کشی، بلکه در نتیجهٔ استفادهٔ عظیم حماس از زیرساختهای غیرنظامی برای اهداف نظامی بوده است.

همچنین، گامهایی که اسرائیل در راستای هشدار تخلیهٔ محل به غیرنظامیان پیش از عملیات نیروهای دفاعی اسرائیل برداشته و کمکهای بشردوستانه که به غیرنظامیان فلسطینی ارائه کرده، از جمله ترتیب ایجاد بیمارستانهای صحرایی در غزه برای کمک به مردم غزه و کاهش آسیب به آنان را با توضیحات دقیق برشمردند.

تال بکر مشاور حقوقی وزارت خارجه، در آغاز جلسهٔ دادگاه روز جمعه استدلال اسرائیل را مطرح، و استدلال تیم حقوقی آفریقای جنوبی در روز پنجشنبه را «روایتی کاملا مخدوش» حاوی اتهاماتی که «مدیریت محتوا» شده است، خواند.

بکر با ارجاع به جنایاتی که حماس در ۷ اکتبر مرتکب شد که منجر به جنگ گردید، گفت «اگر اقدامی به نسل-کشی بوده، علیه اسرائیل صورت گرفته است» و تصریحات آفریقای جنوبی که می-گوید اسرائیل حق دفاع از خود در مقابل گروه تروریستی ندارد را محکوم کرد.

بکر گفت «اگر ادعای متقاضی این است که حق اسرائیل در دفاع از شهروندان خود می-بایست سلب شود، در واقع دستاورد پوچ آن این خواهد بود که دادگاه تحت لوای ادعای نسل-کشی، می-کوشد اسرائیل را از دفاع از غیرنظامیان خود در مقابل سازمانی که برنامه-اش نسل-کشی آنان است، بازدارد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-rejects-genocide-claims-at-the-hague-says-south-africas-allegations-baseless/

اطلاعات بیشتر در مورد