اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۷

جستجو

اسرائیلی و فلسطینی ها پیروزی مراکش در جام جهانی را با شور و هیجان جشن گرفتند: «غیرقابل توصیف»

هواداران فوتبال در سراسر اسرائیل، کرانه باختری، و غزه با پیروزی «شیران اطلس» به وجد آمدند؛ پلیس متهم شد که برای درهم شکستن جشن شادی در اورشلیم شرقی در اعمال خشونت افراط کرده است؛ یک نفر در ناحیهٔ جنوبی دستگیر شد.

فلسطینیان حین تماشای بازیهای یک/چهارم نهایی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر میان مراکش و پرتقال د رنابلس، کرانه باختری، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲. (Nasser Ishtayeh/Flash90)
فلسطینیان حین تماشای بازیهای یک/چهارم نهایی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر میان مراکش و پرتقال د رنابلس، کرانه باختری، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲. (Nasser Ishtayeh/Flash90)

هواداران فوتبال در سراسر اسرائیل، کرانه باختری، و غزه با پیروزی «شیران اطلس» به وجد آمدند؛ پلیس متهم شد که برای درهم شکستن جشن شادی در اورشلیم شرقی در اعمال خشونت افراط کرده است؛ یک نفر در ناحیهٔ جنوبی دستگیر شد.

تصویر:

فلسطینیان حین شادمانی از پیروزی مراکش بر پرتقال در خیابان های حبرون، کرانه باختری، پس از بازی یک/چهارم نهایی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر میان مراکش و پرتقال، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲.
(HAZEM BADER / AFP)


فلسطینیان حین شادمانی از پیروزی مراکش بر پرتقال در خیابان های حبرون، کرانه باختری، پس از بازی یک/چهارم نهایی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر میان مراکش و پرتقال، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲.
(HAZEM BADER / AFP)


هواداران فلسطینی فوتبال ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲، در شهر غزه با صورت هایی که به رنگ پرچم ملی خود و مراکش رنگ شده دور شانزدهم مسابقهٔ فوتبال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر میان پرتقال و مراکش را در تماشا می کنند.
(MOHAMMED ABED / AFP)


فلسطینیان حین تماشای پخش زندهٔ مسابقهٔ یک/چهارم نهایی فوتبال جام جهانی میان مراکش و پرتقال در قطر، در شهر نابلس کرانه باختری، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲، با بانری با نقش پرچم مراکش و فلسطینیان. روی بانر به عربی نوشته است: «یک ملت، یک کشور». (AP Photo/Majdi Mohammed)


فلسطینیان حین تماشای پیروزی مراکش بر پرتقال در خیابان های شهر حبرون، کرانهٔ باختری، پس از بازی یک/چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر میان مراکش و پرتقال در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲. (HAZEM BADER / AFP)


عرب های اسرائیلی حین شادمانی از گل آغازین مراکش، حین تماشای مسابقهٔ فوتبال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر میان مراکش و پرتقال در یک قهوه خانه در شهر جفا، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲. (HAZEM BADER / AFP)


هواداران فلسطینی فوتبال هنگام تماشای دور شانزدهم مسابقهٔ فوتبال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر میان پرتقال و مراکش در شهر غزه، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲، پرچم مراکش را بالا می برند و هورا می کشند.
(MOHAMMED ABED / AFP)


هواداران فلسطینی فوتبال هنگام تماشای دور شانزدهم مسابقهٔ فوتبال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر میان پرتقال و مراکش در شهر غزه، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲، پرچم مراکش را بالا می برند و هورا می کشند.
(MOHAMMED ABED / AFP)

غروب شنبه در سراسر اسرائیل، کرانه باختری، و غزه هواداران پرشور فوتبال پیروزی تاریخی تیم ملی مراکش بر پرتقال در دور یک/چهارم نهایی جام جهانی را جشن گرفتند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/indescribable-ecstatic-israelis-palestinians-celebrate-morocco-world-cup-success/

اطلاعات بیشتر در مورد