اسرائیلی ها امسال جشن سوکوت را با محدودیت کرونایی کمتری جشن می گیرند
جستجو

اسرائیلی ها امسال جشن سوکوت را با محدودیت کرونایی کمتری جشن می گیرند

غروب دوشنبه، مردم اسرائیل شروع هفتهٔ سوکوت را جشن می گیرند. سال گذشته مراسم سوکوت با دومین تعطیل کرونایی کشور همزمان شد و مراسم کمابیش با سکوت برگزار شد.

یکی از حجره ها در محلهٔ ارتدکس افراطی «معا شعاریم» اورشلیم، ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱. (Olivier Fitoussi/Flash90)
یکی از حجره ها در محلهٔ ارتدکس افراطی «معا شعاریم» اورشلیم، ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱. (Olivier Fitoussi/Flash90)

جشن سال گذشته با دومین تعطیل کرونایی کشور همزمان شد؛ در سوکا، ناهاریه، آتش سوزی براه افتاد، گزارشی از آسیب جانی در دست نیست.

تصاویر

Ultra orthodox jewish men examine citrons, known as an etrog in Jerusalem, on September 19, 2021, before Sukkot. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 ***

مردم برای مراسم جشن یهودی سوکوت در اورشلیم خرید می کنند؛‌ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱. (AP Photo/Maya Alleruzzo)

Ultra Orthodox Jewish men examine a myrtle branches , known as hadass, for imperfections, in the ultra orthodox Jewish neighborhood of Meah Shearim in Jerusalem on September 19, 2021. The hadass is one of the four species used during rituals in the week-long Jewish holiday of Sukkot. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 ***

ساکنان محله ای یهودی حین برپایی حجره های موقت که در هفتهٔ سوکوت، جشن خیمه ها، در آن سکونت می کنند؛ شهر قدیم اورشلیم، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱. (Emmanuel DUNAND / AFP)

Jewish residents set up a Sukkah, a temporary hut constructed to be used during the week-long Jewish festival of Sukkot, the feast of the Tabernacles, in the old city of Jerusalem on September 20, 2021. – Sukkot is a week-long holiday feast which in 2021 begins on the nightfall of September 20, during which people eat and sleep in makeshift booths to commemorate the biblical exodus of the Israelites from Egypt, some 3200 years ago according to Jewish tradition. (Photo by Emmanuel DUNAND / AFP)

یک یهودی ارتدکس افراطی در محلهٔ ارتدکس افارسی بطیء آنگارین، نزدیک معا شعاریم، اورشلیم، از مقابل یک حجرهٔ سوکا، که خیمه موقتی است که در هفتهٔ سوکوت، جشن خیمه ها، در آن اقامت می شود، می گذرد؛ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱.
(MENAHEM KAHANA / AFP)

Ultra orthodox jews walk by a “Sukkah” (temporary dwelling), in the ultra orthodox jewish neighborhood of Mea Shearim in Jerusalem on September 19, 2021. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 ***

مردان ارتدکس افراطی، پیش از سوکوت، لیموها را که در اورشلیم به «اتروگ» معروف است، امتحان می کنند؛ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱. (Olivier Fitoussi/Flash90)

Students from the Orot Etzion school decorate a sukkah at the Oz veGaon Nature Preserve near the Gush Etzion junction for the upcoming Jewish holiday of Sukkot, September 19, 2021. Sukkot commemorates the Israelites 40 years of wandering in the desert and a decorated hut or tabernacle (sukka) is erected outside religious households as a sign of temporary shelter. Photo by Gershon Elinson/ Flash90 **

دانش آموزان مدرسهٔ «اوروت اتزیون» حین تزئین یک حجرهٔ سوکا در «گاش اتزیون»، کرانهٔ باختری، ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱. (Gershon Elinson/ Flash90 )

People shop for items to be used in rituals of the Jewish Sukkot holiday in Jerusalem, Monday, Sept. 20, 2021. The tent where they shop was erected across from the Mahane Yehuda market, designated for Green Pass holders who are vaccinated for the coronavirus. (AP Photo/Maya Alleruzzo)

مردان ارتدکس افراطی حین وارسی شاخه های «درخت مورد» در معا شعاریم، اورشلیم، ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱.
(Olivier Fitoussi/Flash90)

An ultra-Orthodox Jew walks past a Sukkah, a temporary hut constructed to be used during the week-long Jewish festival of Sukkot, the feast of the Tabernacles, in the Jewish Ultra-Orthodox neighbourhood of Batei Ungarin near Mea-Shearim neighbourhood of Jerusalem on September 20, 2021. – Sukkot is a week-long holiday feast which begins on the nightfall of September 20 in which people eat and sleep in makeshift booths to commemorate the exodus of Jews from Egypt some 3200 years ago. (Photo by MENAHEM KAHANA / AFP)

حجره ای در محله ارتدکس افراطی معا شعاریم، اورشلیم، ۱۹ سپتامبر ۲۰۱. (Olivier Fitoussi/Flash90)

غروب دوشنبه، مردم اسرائیل شروع هفتهٔ سوکوت را جشن می گیرند. سال گذشته مراسم سوکوت با دومین تعطیل کرونایی کشور همزمان شد و مراسم کمابیش با سکوت برگزار شد.

امسا، شهروندان کشور اجازه برگزاری مراسم پرجمعیت صرف غذا و شرکت در مراسم عبادی کنیسا یافتند و با محدودیت های کمتری مواجه بودند. شماری از مردم نیز با استفاده از فرصت تعطیلات به سفرهای داخلی یا خارجی رفتند.

بااینحال، برخی مقررات محدود کننده همچنان برقرار است. تمام مراسم عبادی در فضاهای سرپوشیده که بیش از ۵۰ تن در آن شرکت داشته باشند، می بایست تحت سیستم «پاسپورت سبز» عمل کنند، که طبق آن هرکسی می بایست برگهٔ واکیسناسیون، بهبودی، و یا برگهٔ تست منفی که اخیرا صادر شده باشد را نشان دهد. کسانی که در فضاهای سرپوشیده به عبادت می پردازند، فارغ از شمار حاضران، می بایست ماسک به صورت داشته باشند، و متخصصان درمانی به شرکت کنندگان مراسم کنیساها توصیه می کنند فاصله اجتماعی را رعایت کنند و میان خود و دیگری یک صندلی خالی بگذارند، از تماس فیزیکی خودداری کنند، و قواعد بهداشتی را رعایت کنند.

حجره های موقتی سوکا در سراسر کشور که یهودیان معتقد، در طول تعطیلات وعده های غذایی خود را آنجا صرف می کنند، در جاده ها، حیاط خانه ها، و روی بالکن ها قابل مشاهده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israelis-celebrate-sukkot-festival-this-year-with-fewer-pandemic-restrictions/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله