اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۸

جستجو

اسرائيل گفت چاقوکشی به «رشدی» «حمله به ارزشهای ما» و شاهدی بر وحشگیری ایران است

یائیر لپید نخست وزیر اسرائیل، شنبه شب اقدام به قتل سلمان رشدی، نویسندهٔ بریتانیایی-هندی که روز پیش در ایالات متحده رخ داد را حمله به آزادی و نتیجهٔ سالها تهییج از سوی رژیم ایران خواند، و محکوم کرد.

تصویر: هادی مطر، ۲۴ ساله، حین ورود به جلسهٔ محاکمه در دادگاه شهرستان چاتانوگا، ملویل، نیویورک، شنبه ۱۳ اوت ۲۰۲۲.  مطر، متهم به ضربه زدن با چاقو به سلمان رشدی، نویسندهٔ کتاب «آیه های شیطانی»، در برابر اتهامات اقدام به قتل و حمله ادعای بیگناهی کرد. (AP Photo/Gene J. Puskar)
تصویر: هادی مطر، ۲۴ ساله، حین ورود به جلسهٔ محاکمه در دادگاه شهرستان چاتانوگا، ملویل، نیویورک، شنبه ۱۳ اوت ۲۰۲۲. مطر، متهم به ضربه زدن با چاقو به سلمان رشدی، نویسندهٔ کتاب «آیه های شیطانی»، در برابر اتهامات اقدام به قتل و حمله ادعای بیگناهی کرد. (AP Photo/Gene J. Puskar)

لپید گفت اقدام به قتل نویسنده در ایالات متحده نتیجهٔ «دهه ها تهییج» است؛ ‌معاون وزیر خارجه افزود رژیم تهران تهدیدی علیه جهان آزاد است؛ بایدن حملهٔ «وحشیانه» را محکوم کرد.

یائیر لپید نخست وزیر اسرائیل، شنبه شب اقدام به قتل سلمان رشدی، نویسندهٔ بریتانیایی-هندی که روز پیش در ایالات متحده رخ داد را حمله به آزادی و نتیجهٔ سالها تهییج از سوی رژیم ایران خواند، و محکوم کرد.

لپید شب شنبه در توئیتی نوشت «حمله به سلمان رشدی حمله آزادی و ارزش های ما، و پیامد دهه ها تهییج از سوی تندروهای رژیم تهران است.»

لپید نوشت «از جانب مردم اسرائیل برای او آرزوی بهبودی کامل و سریع داریم.»

«آیدان رول» معاون وزیر خارجه نیز در پی حمله به رشدی در مراسم سخنرانی در شهر چاتانوگای نیویورک، رژیم ایران را محکوم کرد.

رول گفت «حملهٔ تکاندهندهٔ دیروز به سلمان رشدی شاهد دیگری است بر وحشیگری و تندروی رژیم ایران که دهه ها است به تعقیب و آزار آزاداندیشان در سراسر جهان دست می زند.»

او در ادامه گفت «ایران تهدیدی برای جهان است.»

جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز این حمله را «وحشیانه» خواند و گفت برای بهبودی رشدی دعا می کند.

بایدن در بیانیه ای گفت «سلمان رشدی، با بینش به بشریت، طبع بی مانند قصه گویی، و امتناع از مرعوب و مجبور به سکوت شود، بپا خاسته تا ایده آل های اساسی و جهانشمول دفاع کند. حقیقت. شجاعت. استقامت.»

او افزود، «ما در همبستگی با رشدی و تمام آنها که برای دفاع از آزادی بیان بپاخاسته اند، بار دیگر به تعهد خود به این ارزشها که عمیقا آمریکایی هستند تأکید می کنیم.»

آیت الله روح الله خمینی در پی انتشار رمان «آیه های شیطانی» در ۱۹۸۸، با صدور فتوایی در سال ۱۹۸۹، خواهان مرگ رشدی شد. کتاب یاد شده به علت آنچه محتوای کفرآمیز محسوب شد، خشم برخی مسلمانان را برانگیخته بود.


تصویر: سلمان رشدی، چپ، و شمعون پرس، راست، در مراسم صبحانه به افتخار «آموس اوز» نویسندهٔ اسرائیلی در ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸، سمت شرق علیای مانهاتان، شهر نیویورک. (Flickr/David Shankbone/CC BY)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/israel-says-rushdie-stabbing-an-attack-on-our-values-evidence-of-irans-brutality/

اطلاعات بیشتر در مورد