اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

اسرائيل و ایالات متحده مانور مشترک هوایی دیگری ظاهرا با تمرکز بر ایران برگزار می-کنند

تصویر: هوانورد سوخت-رسان هوایی KC-135 آمریکایی حین سوخت-زدن به جت جنگندهٔ IAF F-16iدر تمریناتی بر فراز اسرائیل، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲. (Israel Defense Forces)
تصویر: هوانورد سوخت-رسان هوایی KC-135 آمریکایی حین سوخت-زدن به جت جنگندهٔ IAF F-16iدر تمریناتی بر فراز اسرائیل، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲. (Israel Defense Forces)

اسرائيل وایالات متحده مانور مشترک هوایی دیگری ظاهرا با تمرکز بر ایران برگزار می-کنند  این تمریناتشبیه-سازی «هدفهایی در عمق استراتژیک» قلمرو دشمن است، و شامل تانکرهای آمریکایی کهبُرد جتهای جنگندهٔ نیروهای هوایی اسرائیل را افزایش می-دهند.

 نیروهای هوایی اسرائیل و آمریکا روز یکشنبه تمریناتمشترکی را آغاز کردند. این تمرینات آخرین از رشته-تمریناتی است که ظاهرا به قصدآمادگی نیروهای دفاعی اسرائیل برای حملهٔ هوایی احتمالی به ایران انجام می-شود.

نیروهای هوایی روز دوشنبه در بیانیه-ای گفت این تمرینات که «بلوط و سرو کوهی» نامدارد، شامل حمله-های هوایی نیروی هوایی اسرائیل به «هدفهای استراتژیک در عمق»خواهد بود که ظاهرا ارجاعی به تأسیسات هسته-ای ایران است.

طبق اظهار نیروهای دفاعی، علاوه بر موارد بالا، تمرینات هوایی مانوری از «دستیابیبه برتری هوایی در منطقه و دفاع سایبری علیه انواع تهدیدات» را نیز اجرا خواهدکرد.

قرار است طی تمرینات فوق، جتهای جنگندهٔ نیروهای هوایی اسرائیل از یک بوئینگ KC-46 سوخت‌گیری کند که اسرائیل هم چهار فروند آنرا سفارش داده و گمان می-رود اولین آن در ۲۰۲۵ تحویل داده شود.

هوانوردهای KC-46 برای حمله-هایهوایی احتمالی اسرائیل علیه هدفهایی در ایران، که ۲۰۰۰ کیلومتر (۱۲۰۰ مایل) بااسرائيل فاصله دارد، و بسیار دورتر از برُد پرواز جتهای اسرائیلی است، از ضروریاتکشور محسوب می-شود.

ارتش اسرائیل گفت «تمرینات ادامه دارد و همکاریهای عملیاتی میان دو ارتش رااستحکام می-بخشد و در راستای رشته-تمرینات نیروهای دفاعی اسرائیل با لشکر مرکزیایالات متحده انجام می-شود.

سنتکام ایالات متحده هنوز متن مکتوبی در رابطه با این تمرینات منتشر نکرده است.

اسرائیل منظماً با ارتش ایالات متحده تمرینات آموزشی گوناگون، از جمله تمریناتنیروی هوایی و تمرینات دفاع موشکی برگزار می‌-کند.

در ماه ژانویه، نیروهای دفاعی اسرائیل و لشکر مرکزی ایالات متحده تمرینات بزرگی دراسرائیل برگزار کردند که نام آن نیز «بلوط و سرو کوهی» بود، و بزرگترین تمریناتمشترک اسرائیل و ایالات متحده تا کنون محسوب می-شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
ttps://www.timesofisrael.com/israel-us-holding-another-joint-air-drill-apparently-focused-on-iran/

اطلاعات بیشتر در مورد