اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۷

جستجو

اسرائيل به دیدبان هسته ای گفت منبع بی ثباتی خاورمیانه رژیم ایران است

رئیس کمیسیون انرژی هسته ای اسرائیل روز چهارشنبه در کنفرانس آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ایران «عامل اصلی» بی ثباتی در خاورمیانه است و اسرائیل دستیابی تهران به تسلیحات هسته ای را نخواهد پذیرفت.

تصویر: موشه ادری رئیس کمیسیون انرژی اتمی اسرائيل حین سخنرانی در مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲. (courtesy)
تصویر: موشه ادری رئیس کمیسیون انرژی اتمی اسرائيل حین سخنرانی در مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲. (courtesy)

«موشه ادری» رئیس کمیسیون انرژی اتمی در کنفرانس سالانه گفت تهران و دمشق آژانس بین المللی انرژی اتمی را فریب می دهند.

رئیس کمیسیون انرژی هسته ای اسرائیل روز چهارشنبه در کنفرانس آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ایران «عامل اصلی» بی ثباتی در خاورمیانه است و اسرائیل دستیابی تهران به تسلیحات هسته ای را نخواهد پذیرفت.

سرتیپ موشه ادری [بازنشسته]، رئیس کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل گفت «ناآرامی های موجود در خاورمیانه تهدید صلح و امنیت جهانی است، و نیازمند توجه همهٔ کشورهای عضو است.» «یک کشور است که عامل اصلی بی ثباتی منطقه است.»

ادری، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سالانهٔ دیدبان هسته ای در وین به این نهاد یادآور شد که ایران «بطور دائم از ارائهٔ‌ توضیحی معتبر، و یا شفاف سازی، در خصوص ماهیت این فعالیت های گذشته کوتاهی کرده و همچنان به فریب آژانس و جامعهٔ بین المللی در خصوص فعالیت های مخفیانهٔ هسته ای خود ادامه می دهد.»

آژانس بین المللی انرژی اتمی مشغول تحقیق پیرامون ذرات اورانیومی است که در یکی از سایت های اعلام نشدهٔ ایران یافت شده است. تهران برای بازگشت به توافق طلب ختم تحقیقات آژانس را کرده اما رافائل گروسی رئیس آژانس در سخنرانی روز دوشنبهٔ خود گفت آژانس تحقیقات خود را متوقف نخواهد کرد.

معضل کلیدی مذاکرات احیای توافق فروپاشیدهٔ هسته ای ۲۰۱۵ میان ایران و قدرت های جهان سه سایت اعلام نشده [ایران] است.

نهاد فوق برای پاسخی در خصوص ذرات مواد هسته ای در این سایت ها فشار آورده است و موضوع به تصویب قطعنامه ای در انتقاد از ایران در نشست شورای حکام آژانس در ماه ژوئن کشید.


تصویر: محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، (AEOI) حین سخنرانی در ۶۶مین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) در وین، اتریش، ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲. (AP Photo/Theresa Wey)

ادری مدعی شد که «ایران با نقض مستقیم قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل به توسعه، آزمون، و بکارگیری موشک های بالستیک دوربرد ادامه می دهد و سازمان های تروریستی سراسر خاورمیانه را حمایت می کند.» «دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای گزینه ای نیست که اسرائیل، و یا جهان، تحمل بکند.»

ادری همچنین انگشت اتهام به سمت سوریه گرفت و تأکید کرد که همسایهٔ شمالی اسرائیل «بیش از یک دهه است که هنوز به تعهدات محافظتی خود عمل نکرده است.»

در سپتامبر ۲۰۰۷ اسرائیل یک رآکتور سرَی سوریه بیرون «دیر الزور» را بمباران کرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-tells-nuclear-watchdog-that-iran-is-source-of-middle-east-instability/

اطلاعات بیشتر در مورد