اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۳

جستجو

اسرائيل، و کشورهای عربی با اعلام تشکیل انجمن دائمی منطقه ای، از اتحاد استقبال کرده و از ترور شاکی شدند

دیپلمات های عالیرتبهٔ اسرائيل، ایالات متحده و چهار کشور عربی روز دوشنبه در نشست تاریخی خود در سده بوکر، شهری در نگب اسرائيل اعلام کردند که این کنفرانس اولین نشست از یک انجمن دائمی منطقه ای خواهد بود و بر اهمیت گسترش پیوند میان اسرائیل و گسترهٔ وسیع تری از خاورمیانه تأکید ورزیدند.

تصویر: پس از نشست نگب، عبداللطیف بن راشد آل زیانی، چپ؛ سمیح شکری وزیر خارجهٔ مصر؛ یائیر لپید وزیر خارجهٔ اسرائیل؛‌ آنتونی بلینکن وزیر خارجهٔ ایالات متحده؛ ناصر بوریطه وزیر خارجهٔ‌ مراکش؛ شیخ عبدالله بن زاید آل نحیان وزیر خارجهٔ امارات متحد عربی در مقابل دوربین، ۲۸ مارس ۲۰۲۲، در سده بوکر. 
(AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool)
تصویر: پس از نشست نگب، عبداللطیف بن راشد آل زیانی، چپ؛ سمیح شکری وزیر خارجهٔ مصر؛ یائیر لپید وزیر خارجهٔ اسرائیل؛‌ آنتونی بلینکن وزیر خارجهٔ ایالات متحده؛ ناصر بوریطه وزیر خارجهٔ‌ مراکش؛ شیخ عبدالله بن زاید آل نحیان وزیر خارجهٔ امارات متحد عربی در مقابل دوربین، ۲۸ مارس ۲۰۲۲، در سده بوکر. (AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool)

لپید در نشست نگب گفت ایران و دست نشاندگانش «قطعا خواهند ترسید»؛ دیپلمات های ایالات متحده، مصر، مراکش، و بحرین به ضرورت پیشبرد با فلسطینیان تأکید نمودند.

سده بوکر، صحرای نگب – دیپلمات های عالیرتبهٔ اسرائيل، ایالات متحده و چهار کشور عربی روز دوشنبه در نشست تاریخی خود در سده بوکر، شهری در نگب اسرائيل اعلام کردند که این کنفرانس اولین نشست از یک انجمن دائمی منطقه ای خواهد بود و بر اهمیت گسترش پیوند میان اسرائیل و گسترهٔ وسیع تری از خاورمیانه تأکید ورزیدند.

وزرای خارجهٔ اسرائیل، مصر، بحرین، مراکش، و امارات متحد عربی و وزیر خارجهٔ ایالات متحده همه یکروز پس از حمله ای در شهر هدارا که طی آن دو افسر پلیس در تیراندازی کشته شدند، تروریسم را محکوم کردند.

این نشست بیسابقه عموما به عنوان اقدام اسرائیل و متحدان عرب آن در ایجاد جبهه ای علیه دشمن مشترک منطقه ای، ایران، محسوب شد. مقامات اسرائیلی به خبرنگاران حاضر گفتند مذاکرات حول ایجاد معماری امنیتی منطقه ای»، و موضوعات دیگر دور می زده است.

در پی کنفرانس مطبوعاتی با شرکت هر شش دیپلمات پس از جلسهٔ ایشان، یائیر لپید وزیر خارجه به خبرنگاران گفت نشست نگب به «انجمن دائمی» تبدیل خواهد شد.

او گفت که گردهمایی می رود که یک «معماری جدید منطقه ای بر اساس پیشرفت، فناوری، رواداری دینی، امنیت، و همکاری امنیتی»‌ ایجاد کند.

لپید گفت «معماری جدید، و توانایی های مشترک که داریم می سازیم، دشمنان مشترک ما، که رأس آنها ایران و دست نشاندگانش قرار دارند را ترسانده و از اقدام بازمیدارد.

«قطعا خواهند ترسید.»


ناصر بوریطه از مراکش؛ عبداللطیف بن راشد آل زیانی از بحرین؛ عبدالله بن زاید آل نحیان از امارات؛ سمیح شکری از مصر؛ آنتونی بلینکن وزیر خارجهٔ‌ ایالات متحده،‌ و یائیر لپید وزیر خارجهٔ‌ اسرائیل، و کارکنان در نشست وزرای خارجه در هتل کدما، سده بوکر، ۲۸ مارس ۲۰۲۲. (Foreign Ministry/GPO)

لپید تآکید کرد که میهمانان نشست حمله [ی تروریستی] را محکوم کردند.

او گفت «این قتلی بود که محض ارتکاب قتل انجام شد، ترور فقط محض ارتکاب ترور.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/announcing-permanent-regional-forum-israel-arab-states-laud-alliance-decry-terror/

اطلاعات بیشتر در مورد