اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۱

جستجو

استقبال امارات از آموزش هولوکاست دیوارها را می-شکند، اما با همان تبعیض-های قدیمی و انکار مواجه می-شود

برنامهٔ امارات متحد عربی به آموزش هولوکاست در مدارس نشان از گرمای روابط با اسرائیل دارد، کشوری که در جهان عرب عموماً بر سر مسألهٔ فلسطینیان محکوم است.

تصویر: احمد المنصوری، رئیس «موزهٔ تقاطع تمدن-ها» روز ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، بازدید-کنندگان را در تالار هولوکاست این مجموعه در دوبی همراهی می-کند. (Karim SAHIB / AFP)
تصویر: احمد المنصوری، رئیس «موزهٔ تقاطع تمدن-ها» روز ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، بازدید-کنندگان را در تالار هولوکاست این مجموعه در دوبی همراهی می-کند. (Karim SAHIB / AFP)

دفتر یادبود تنها نمایشگاه دائمی قتل عام ۶ میلیون یهودی «جهان عرب» پر شده از نظرات ضد-اسرائیلی و نشان می-دهد تغییر دیدگاه منطقه یک سربالایی دشوار است.

دوبی، امارات متحد عربی (خبرگزاری فرانسه) – برنامهٔ امارات متحد عربی به آموزش هولوکاست در مدارس نشان از گرمای روابط با اسرائیل دارد، کشوری که در جهان عرب عموماً بر سر مسألهٔ فلسطینیان محکوم است.

اقدام امارات که کشور ثروتمندی در حاشیهٔ خلیج فارس است، در پی موافقت این کشور به عادی-سازی روابط با اسرائيل در چارچوب پیمان-های ابراهیمی صورت می-گیرد که سال‌-ها پس از مصر و اردن، در کنار بحرین و مراکش با اسرائیل رابطه برقرار کرد.

آندراس داهن، یکی از بازدیدکنندگان تالار هولوکاست دوبی -تنها نمایشگاه دائمی در خاک عرب از نسل-کشی یهودیان اروپا در دوران نازی-های آلمان- از این طرح آموزشی که اولین نمونه در جایی بیرون از اسرائيل است، تقدیر کرد.

او که یک متخصص مالی بریتانیایی است، ۳۸ ساله و مقیم دوبی است، گفت «حرکت امارات، که پیشگام راهبری آموزش این بخش مهم از تاریخ در جهان عرب شده، بخشی از تاریخ که همه می-بایست از آن بدانند، قابل تقدیر است.»

«نشان می-دهد که تحولی در راه است.»

داهن، پس از آنکه خبر شد امارات اولین کشور عرب است که آموزش هولوکاست، نسل-کشی سیستماتیک میلیون-ها یهودی و دیگر گروه-ها در آلمان نازی وارد برنامهٔ درسی مدارس کشور کرده، از نمایشگاه دیدن کرد.


تصویر: احمد المنصوری رئیس «موزهٔ تقاطع تمدن-ها» بازدیدکنندگان را در یکی از تالارهای موزه، ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، دوبی، هدایت می-کند. (Karim SAHIB / AFP)

کشورهای عرب معمولاً از پرداختن به این موضوع اکراه دارند چرا که بسیاری در این منطقه، قتل عام یهودیان در اتاق-های گاز و در راهپیمایی-های مرگ در آلمان نازی را از عوامل کلیدی تشکیل کشور اسرائیل در ۱۹۴۸ محسوب می-کنند.

تأسیس اسرائيل، که پناهگاهی امن برای یهودیان شد، آوارگی فلسطینیان در ابعاد عظیم را در پی داشت.

همبستگی با فلسطینیان باعث شد موضوع هولوکاست در بسیاری از کشورهای عرب تابو باشد، و در کتاب-های آموزشی مدارس و نقشه-های جهان حتی موجودیت اسرائیل، که عموما به آن «پروژهٔ صیونی» می‌-گویند، انکار شود.

«ابعاد وسیع انکار»

با توجه به حساسیت شدید موضوع، تصمیم تاریخی امارات با استقبال یکپارچه مواجه نشده، و برخی از کارشناسان پیش-بینی می‌-کنند که تحول عظیم در دیدگاه عمومی به تدریج و به کُندی صورت گیرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/uae-embrace-of-holocaust-education-breaks-barriers-but-faces-old-prejudices-denial/

اطلاعات بیشتر در مورد