اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

استارت-آپ زیست-بوم تل آویو در اروپا، خاورمیانه، و آفریقا رتبهٔ دوم را بدست آورد؛ رتبهٔ اول به لندن رسید

در گزارش جدید Dealroom که روز چهارشنبه منتشر شد، تل آویو از نظر تجمع استارت-آپ-های دارای بالاترین ارزش مالی کمپانی در رتبهٔ دوم، بعد از لندن قرار گرفت، و پاریس سوم شد، و به این ترتیب پایتخت را به یکی از پرشتاب-ترین زیست-بوم-هایی که بالاترین سرعت رشد در جهان را دارد، بدل کرد.

تصویر: نمای افق در ناحیهٔ مشاغل مالی تل آویو، ژوئن ۲۰۲۲. (Elijah Lovkoff via iStock by Getty Images)
تصویر: نمای افق در ناحیهٔ مشاغل مالی تل آویو، ژوئن ۲۰۲۲. (Elijah Lovkoff via iStock by Getty Images)

تل آویو پنجمین کشور از لحاظ شمار استارت-آپ-های تک-شاخ جهان است؛ با تکیه مبلغ ۱.۷ بیلیون دلار که استارت-آپ-های کشور در ۲۰۲۲ گرد آوردند، اسرائیل از نقطه-نظر سرمایه-گذاری. در استارت-آپ-های امنیت سایبری به رتبهٔ سوم در جهان رسید.

در گزارش جدید Dealroom که روز چهارشنبه منتشر شد، تل آویو از نظر تجمع استارت-آپ-های دارای بالاترین ارزش مالی کمپانی در رتبهٔ دوم، بعد از لندن قرار گرفت، و پاریس سوم شد، و به این ترتیب پایتخت را به یکی از پرشتاب-ترین زیست-بوم-هایی که بالاترین سرعت رشد در جهان را دارد، بدل کرد.

ارزش مالی استارت-آپ-های فناوری تل آویو در ۲۰۲۲ رویهم ۳۹۳ بیلیون دلار بالغ شد که در شهرهای اروپا، خاورمیانه و آفریقا رتبهٔ سوم، و در آسیا و اقیانوسیه، رتبهٔ پنجم، و در ایالات متحدهٔ آمریکا رتبهٔ هفتم را بدست آورد. ارزش مالی استارت-آپ-های زیست-بوم تل آویو ۳.۵ برابر شده، که در بازهٔ زمانی مشابه از ناحیهٔ بی، نیویورک، پکن، لندن، و پاریس سرعت رشد بیشتری داشته است.

این گزارش شامل آمار ۲۰۲۲ هر دو دسته استارت-آپ-هایی می-شود که مرکز تجاری خود را در کلان-شهر تل آویو حفظ کردند و هم آنها که دفتر مرکزی خود را به خارج از تل آویو منتقل نمودند. به این ترتیب، داده-های گزارش به پیش از آشوب گستردهٔ اجتماعی ناشی از اصلاح نظام قضایی دولت در هفته-های اخیر که بر اثر نگرانی از سقوط اقتصادی و سیاسی، منجر به انتقال بودجه و سرمایهٔ شماری از استارت-آپ-های اسرائيل به خارج از کشور شد، می-رسد.

استارت-آپ-هایی که مرکز تجاری ایشان در تل آویو واقع است، ۶.۹ بیلیون دلار از طریق سرمایه-گذاری خطرپذیر گرد آوردند، که از ۸.۸ بیلیون دلاری که در ۲۰۲۱ گرد آمد، کمتر است، اما تقریبا دوبرابر مبلغی است که در ۲۰۲۰ جمع-آوری شد. شهر تل آویو از لحاظ مبلغ کل سرمایهٔ خطرپذیر سال ۲۰۲۲، رتبهٔ سوم در ناحیهٔ EMEA (اروپا، خاورمیانه، آفریقا) را بدست آورد، که پس از لندن و پاریس است که به ترتیب در رتبه-های اول و دوم قرار گرفتند۷ و از برلین که در رتبه چهارم نشست، جلو افتاد.

بنا به گزارش ملت استارت-آپ مرکزی (SNC)، سازمان غیرانتفاعی که صنایع فناوری اسرائیل را رهگیری می-کند، سرمایهٔ استارت-آپ-های فناوری اسرائیلی در ۲۰۲۲ تقریبا نصف شد، و به ۱۵.۵ بیلیون دلار رسید. سیر نزولی روند سرمایه-گذاری منحصر به اسرائیل نیست، و در راستای رویدادهای سیلیکون-ولی اتفاق افتاد که شاهد کاهش ۴۰درصد سرمایه-گذاری در کمپانی-های فناوری بوده است.

امنیت سایبری نیز از نقاط قوت زیست-بوم تل آویو است، و استارت-آپ-های امنیت سایبری ۱.۷ بیلیون دلار گرد آوردند که ۲۰٪ کل سرمایهٔ خطرپذیر ۲۰۲۲ است، و پایتخت را از لحاظ سرمایه-گذاری در امنیت سایبری در رتبهٔ سوم جهان، بعد از ناحیهٔ بی، نیویورک، و جلوتر از لندن و پکن قرار داد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/tel-aviv-startup-ecosystem-ranks-2nd-in-europe-mideast-and-africa-behind-london/

اطلاعات بیشتر در مورد