اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

ارمنستان کشور فلسطینی را به رسمیت شناخت؛ اسرائيل سفیر را برای توبیخ احضار کرد

این حرکت پیرو حرکت مشابه اسلونی، اسپانیا، ایرلند، و نروژ انجام شد، و ۱۴۵ کشور عو سازمان ملل اکنون «کشور فلسطین» را به رسمیت می-شناسند؛ در بیانیه، حمایت از راه-حل دو کشور برای دو ملت تأکید شده است.

وزیر خارجهٔ ارمنستان در بیانیه-ای گفت ایروان در مناقشهٔ میان اسرائیل و فلسطینیان از راه-حل دو کشور برای دو ملت حمایت می-کنند و «حقیقتاً به ایجاد صلح و ثبات در منطقه و آشتی پایدار متعهد است.»

وزارت خارجهٔ اسرائیل گفت در واکنش به تشخیص [رسمی کشور فلسطینی] وزارت خارجهٔ کشور، آرمن هاکوپیان سفیر ارمنستان در اسرائیل را برای توبیخ احضار کرده است.

از سوی دیگر، تشکیلات خودگردان فلسطینیان از این حرکت استقبال کرد. ریاست تشکیلات خودگردان مقیم رام الله در بیانیه-ای گفت «تشخیص رسمی [کشور فلسطینی] در حفظ و ابقای راه-حل دو کشور برای دو ملت، که با چالش-های برنامه-ریزی شده مواجه است، تأثیر مثبت دارد و در راستای پیشبرد امنیت، صلح، و ثبات برای همهٔ جوانب درگیر است.»

با این حرکت، بهمراه اقدام مشابه اسلونی، اسپانیا، ایرلند و نروژ که در طول ماه گذشته کشور فلسطینی را به رسمیت شناختند، شمار کشورهای عضو سازمان ملل که تا کنون چنین کرده-اند به ۱۴۵ می-رسد.

واکنش اسرائيل به این حرکت خشمآگین بوده،‌ و آن را جایزه-ای به حماس برای جنایات ۷ اکتبر، که طی آن هزاران تروریست فحدود ۱۲۰۰ نفر را کشته و ۲۵۱ تن را گروگان بردند، و جنگ کنونی در نوار غزه را برانگیختند، خواند.


شرح عکس: آرارات میرزویان وزیر خارجهٔ ارمنستان حین سخرنانی در جلسهٔ شورای امنیت سازمان ملل بر سر مناقشهٔ ارمنستان و آذربایجان، ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳. (AP Photo/Bebeto Matthews)

بیانیهٔ ارمنستان با اشاره-ای به جنگ کنونی آغاز شد.

در بیانیه آمد که «جمهوری ارمنستان عموماً با هدف-گیری زیرساختهای غیرنظامی، خشونت علیه جمعیت غیرنظامی و گروگانگیری غیرنظامیان در زدوخورد مسلحانه مخالف است.»

در بیانیه، ا به اینکه هر یک از این اقدامات را اسرائيل و یا حماس مرتکب شده، شارهٔ مشخص نشد، گرچه ارمنستان را «جزو جامعهٔ بین المللی که طالب «آزادی بی-قیدوشرط [گروگانهای غیرنظامی] است» معرفی کرد.

وزارت سلامت غزه که تحت کنترل حماس است، می-گوید تاکنون در طول جنگ بیش از ۳۷۰۰۰ نفر در نوار کشته شده، و یا گمان می-رود کشته شده باشند. از این شمار، حدود ۲۴۰۰۰ تن در بیمارستان و یا در گزارش خانواده-های ایشان، و باقی بر اساس «منابع رسانه-ای» حماس شناسایی شده-اند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/armenia-recognizes-palestinian-statehood-israel-summons-ambassador-for-reproach/

اطلاعات بیشتر در مورد