اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۰۰

جستجو

اردن بار دیگر از اسرائيل انتقاد کرد، اینبار به خاطر محدودیت حضور جمعیت در مراسم آتش مقدس

روز یکشنبه، در آخرین مورد از رشته انتقادات عمومی عمان، اردن محدودیت هایی که روز پیش اسرائيل برای شرکت در مراسم «آتش مقدس» در کلیسای آرامگاه مقدس اورشلیم مقرر کرد را مورد انتقاد قرار داد.

تصویر: زائران مسیحی در ۲۳ آوریل ۲۰۲۲ با شمع های افروخته برای حضور در مراسم آتش مقدس در کلیسای آرامگاه مقدس که طبق باور بسیاری از مسیحیان عیسی مسیح آنجا به صلیب کشیده شده، دفن شد، و سپس جان گرفت و به آسمان رفت. (AP Photo/ Tsafrir Abayov)
تصویر: زائران مسیحی در ۲۳ آوریل ۲۰۲۲ با شمع های افروخته برای حضور در مراسم آتش مقدس در کلیسای آرامگاه مقدس که طبق باور بسیاری از مسیحیان عیسی مسیح آنجا به صلیب کشیده شده، دفن شد، و سپس جان گرفت و به آسمان رفت. (AP Photo/ Tsafrir Abayov)

عمان گفت اسرائیل می بایست وضع وجود و تاریخی و اورشلیم و اماکن مقدس را محترم بشمارد و تمام محدودیت ها را برچیند.

روز یکشنبه، در آخرین مورد از رشته انتقادات عمومی عمان، اردن محدودیت هایی که روز پیش اسرائيل برای شرکت در مراسم «آتش مقدس» در کلیسای آرامگاه مقدس اورشلیم مقرر کرد را مورد انتقاد قرار داد.

سخنگو، «هیثم ابوالفول»، در بیانیه ای که وزارت خارجهٔ اردن منتشر کرد، گفت «تمام مقرراتی که اسرائیل به منظور محدودیت حقوق مسیحیان به دسترسی آزاد و نامحدود به کلیسای آرامگاه مقدس برای اجرای مراسم دینی خود مقرر می کند، از جمله محدودیت بر شمار جمعیت زائران، مردود و محکوم است.»

در بیانیه آمد که «اسرائیل، قدرت اشغالگر، می بایست وضع موجود تاریخی و قانونی اورشلیم و اماکن مقدس شهر را محترم شمرده و تمام محدودیت ها را برچیند.»

روز شنبه، با وجود محدودیت های جدید حضور در مراسم امسال که به گفتهٔ اسرائیل برای تضمین امنیت ضروری بوده، هزاران مسیحی در مراسم آتش مقدس شرکت کردند.

چندین درگیری میان پلیس و عبادت کنندگان که بیرون مجتمع نگاه داشته شده بودند، درگرفت.

کلیپ های ویدئو که در شبکه های اجتماعی همرسان شدند، یک مأمور پلیس را نشان می دهند که گلوی مردی را که سعی کرده بود از حصار پلیس رد شود را گرفته و او را هل می دهد.

مقامات مسؤول برای مراسم آتش مقدس مقررات ایمنی وضع کرده و شمار جمعیت را به تناسب سالن و شمار درهای خروجی محدود کرده بودند.

اسرائيل گفت که با این کار کوشیده از فاجعه ای که سال گذشته در ازدحام جمعیت در تپهٔ معبد مقدس پیش آمد و ۴۵ تن در یکی از بدترین فجایع تاریخ کشور کشته شدند، جلوگیری کند.

همچنین، اسرائیل مراسم برکت کشیشی یهودیان در جشن عید پسح که پای دیوار ندبه برگزار می شد را نیز با توجه به نگرانی از ازدحام جمعیت، به دو بخش تقسیم کرد.


تصویر: زائران یهودی حین مشارکت در مراسم عبادی عید پسح در دیوار ندبه، شهر قدیم اورشلیم، ۱۸ آوریل ۲۰۲۲.
(AP Photo/Tsafrir Abayov)

با این وجود، رهبران کلیسا هرگونه محدودیتی را رد کرده و گفتند نقض آزادی مذهب است.

کلیسای آرامگاه مقدس، مانند تپهٔ معبد مقدس، تحت مقررات چندین دهساله غیررسمی معروف به «وضع موجود» اداره می شود. ظاهرا در کلیسا نیز مانند مورد تپهٔ معبد مقدس که نزد مسلمانان به «حرم الشریف» شناخته می شود، نقائض جزئی مقررات باعث ایجاد خشونت، از جمله درگیری میان راهبان شاخه های گوناگون کلیسا شده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/in-fresh-public-rebuke-jordan-condemns-israel-for-holy-fire-crowd-restrictions/

اطلاعات بیشتر در مورد