ارتش ایالات متحده پروژه ۱ بیلیون دلاری گنبد آهنین را به علت امتناع اسرائیل از ارائه کدهای کلیدی لغو کرد
جستجو

ارتش ایالات متحده پروژه ۱ بیلیون دلاری گنبد آهنین را به علت امتناع اسرائیل از ارائه کدهای کلیدی لغو کرد

ارتش ایالات متحده گفت از طرح دریافت سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین به علت نگرانی پیرامون عدم تطابق آن با فناوریهای موجود منصرف می شود.

ارتش ایالات متحده پروژه ۱ بیلیون دلاری گنبد آهنین را به علت امتناع اسرائیل از ارائه کدهای کلیدی لغو کردارتش ایالات متحده از خرید دو باتری دیگر دفاع موشکی از اسرائیل و ادغام با سیستم های دفاع هوایی موجود را به علت آسیب پذیری های سایبری و دیگر مشکلات، منصرف شد.

ارتش ایالات متحده گفت از طرح دریافت سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین به علت نگرانی پیرامون عدم تطابق آن با فناوریهای موجود منصرف می شود و برنامه خرید دو باتری دیگر و بررسی ادغام درازمدت این سیستم که در اسرائیل توسعه یافته را لغو می کند.

یکی از مشکلات اصلی، امتناع اسرائیل از ارائه کدهای منبع به ارتش ایالات متحده است که امکان ادغام این سیستم در سامانه دفاع هوایی آنها را با مشکل روبرو می سازد.

«ژنرال مایک موری»، فرمانده لشکر آیندگان ارتش ایالات متحده گفت سال گذشته هنگام تلاش به ترکیب عناصری از گنبد آهنین در «سیستم مدغم فرماندهی نبرد»، شماری مشکلات را در سامانه گنبد آهنین تشخیص داده، از جمله آسیب پذیری سایبری و چالشهای عملیاتی».

موری، به روز پنجشنبه به کمیته فرعی نیروهای تاکتیکی زمینی هوایی سرویس های مسلح پارلمان گفت «دریافت دو باتری [اول] بیش از آنچه میخواستیم به طول انجامید». «گمان میکنیم به علت برخی چالشهای مربوط به عملیات تداخلی، و برخی چالشهای سایبری، و برخی مشکلات دیگر، قادر نیستیم این باتریها را در سیستم دفاع هوایی خود ادغام کنیم».

سال گذشته، ارتش [ایالات متحده] تصمیم به ابتیاع دو باتری گنبد آهنین برای ارائه موقت تواناییهای دفاعی موشک کروز به ایالات متحده، و نیز بررسی جوانب دریافت کامل سامانه گنبد آهنین – که در اسرائیل توسعه و تولید شده – برای استفاده در برنامه ای به نام برنامه دوم افزایش قابلیت حفاظت از درگیری غیر مستقیم را اعلام کرد.

ارتش مبلغ ۱ بیلیون دلار برای ابتیاع اجزای مشخصی از گنبد آهنین و ادغام آنها در سیستم مدغم فرماندهی نبرد ارتش ایالات متحده تا سال ۲۰۲۳ اختصاص داد.

سازمان دفاع موشکی اسرائیل و ارتش ایالات متحده در ماه اوت گذشته قرارداد ابتیاع دو باتری گنبد آهنین را امضا کردند. اندکی پس از آن، طبق گفته منابعی، مقامات ارتش ایالات متحده بارها «کد منبع» گنبد آهنین – اطلاعات اختصاصی جزئیات عملکرد سیستم – را درخواست کردند.

اسرائیل اطلاعات مهندسی را ارائه کرد اما از ارائه کدهای منبع، که ارتش برای ادغام اجزای گنبد آهنین با سیستم های نیاز داشت، خودداری کرد.

تصمیم ارتش بر اساس معضل مربوط به کد منبع گنبد آهنین اتخاذ شد و نه نارسایی های تکنیکی که در پی ارزیابی فیزیکی مشخص شده بود.

«تام کاراکو»، از کارشناسان موشک دفاعی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی شهر واشنگتن، گفت «گمان میکنم از ابتدا همه می دانستند که، از یک نظر، گنبد آهنین یک سیستم آزموده با تجارب عظیم عملیاتی است، و نیز همه از ابتدا می دانستند که این سیستم به طور مشخص برای اسرائیل طراحی شده و امکان ندارد برای ایالات متحده تعدیل و بهینه سازی شود». «به نظر من اتفاقی که افتاده، غیرمنتظره نیست».

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/us-army-scraps-1b-iron-dome-project-after-israel-refuses-to-provide-key-codes/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله