ادعای سفیر سابق ایران در بحرین مبنی بر روابط پنهان منامه و اسرائیل
جستجو

ادعای سفیر سابق ایران در بحرین مبنی بر روابط پنهان منامه و اسرائیل

حسین امیر عبداللهیان مدعی شد که سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم نتیجه روابط پنهان منامه و اسرائیل است.

امیر عبداللهیان - ایسنا
امیر عبداللهیان - ایسنا

حسین امیر عبداللهیان سفیر سابق ایران در بحرین و همچنین معاونت قبلیِ وزارت خارجه ایران، مدعی شد که سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم نتیجه روابط پنهان منامه و اسرائیل است.

در پی سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم روحانی بحرینی مخالف دولت که به سبب آن خشم مقامات جمهوری اسلامی به شدت بر انگیخته شده و در راستای اعتراض خود به این مسئله هریک از مقامات واکنشی نشان داده و ایراد سخن می کنند، حسین امیر عبداللهیان سفیر سابق ایران در بحرین نیز در این خصوص ضمن “استفاده” از نام “اسرائیل” به عنوان دستمایه ای دیگر برای توجیه حمایت خود از این روحانی مخالف، اظهار داشت: «این اقدام بخشی از نتایج اتکا حاکمان بحرین به بیگانگان و نتیجه روابط پنهان منامه با رژیم صهیونیستی است که آل خلیفه را بشدت متضرر خواهد کرد».

بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، وی همچنین در این خصوص افزود: «اقدام پادشاه بحرین در امضای لغو تابعیت یکی از اصیل ترین اتباع بحرین، بی تردید این کشور را وارد مرحله ای جدید از بحران داخلی و رویارویی با مردم خواهد کرد که شکاف بین مردم و حکومت را بیشتر خواهد کرد».

سفیر سابق ایران در بحرین همچنین با هشدار به دولت بحرین در ادامه اظهار داشت: «حکومت بحرین بداند که راهکار در بحرین صرفا سیاسی است و این روش های نا کارآمد کمکی به حل بحران واقعی موجود بین مردم و حکومت بحرین نخواهد کرد. آل خلیفه باید به مردم کشورش تکیه کند».

وی در پایان سخنانش با “ابراز ارادت خود” به این روحانی شیعه که مخالف دولت بحرین و موجب آشوب در این کشور است، به تشریح شخصیت وی پرداخته و گفت: «در دیدارهایم در دوره سفارت در بحرین با آیت الله عیسی قاسم، به وضوح دریافتم که ایشان روحانی فهیم، عالمی جلیل القدر و مبارزی نستوه و قویا معتقد به راه کار دموکراتیک است. شیخ عیسی قاسم با درک شرایط منطقه همواره ضمن تبیین حقایق جامعه و اتخاذ مواضع صریح، مانع توسل جوانان به خشونت بود».

شایان ذکر است که گفته های این مقام اسبق جمهوری اسلامی در حالیست که دولت بحرین، “شیخ عیسی احمد قاسم” روحانی معترض این کشور را به جهت همکاری با گروه “الوفاق بحرین” که خواستار سرنگونی نظام این کشور می باشند و شرکت در آشوب هایی که منجر به کشته شدن چند پلیس و برخی از تظاهر کنندگان شده بود، محکوم به انجام اعمال تروریستی نموده و این اقدام بحرین، با خشم مقامات رژیم ایران روبرو شده است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله