اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

اختلال ناشی از حملهٔ سایبری وسیع، پمپ بنزینهای ایران را از کار انداخت

روز سه شنبه مقامات ایرانی یک حملهٔ سایبری مرموز را مسؤول اختلال بیسابقه در شبکهٔ سوخت کشور اعلام کردند. حملهٔ سایبری مزبور در روز سه شنبه منجر به تعطیلی ایستگاههای بنزین در سراسر کشور شد، و رانندگان خشمگین خودروها در صف های طولانی به انتظار ایستادند.

افرادی که برای خرید بنزین می رفتند پیامی دریافت کردند که به این مضمون: «حملهٔ سایبری ۶۴۴۱۱»، مشابه حملهٔ سایبری ماه ژوئیه به سیستم راه آهن کشور.

تصاویر:

A worker leans against a gasoline pump that has been turned off, at a gas station in Tehran, Iran, Tuesday, Oct. 26, 2021. Gas stations across Iran on Tuesday suffered through a widespread outage of a system that allows consumers to buy fuel with a government-issued card, stopping sales. One semiofficial news agency referred to the incident as a cyberattack. (AP Photo/Vahid Salemi)

کارگری در یکی از پمپ بنزین های تهران، روی پمپ گازوئیلی که بسته شده، خم شده است؛ ایران، سه شنبه، ۲۶ ۲۰۲۱. (AP Photo/Vahid Salemi)

Cars wait in line to fill up at a gas station because pumps machines are out of service, in Tehran, Iran, Tuesday, Oct. 26, 2021. Gas stations across Iran on Tuesday suffered a widespread outage of a system that allows consumers to buy fuel with a government-issued card, stopping sales. One semiofficial news agency referred to the incident as a cyberattack. (AP Photo/Vahid Salemi)

اتوموبیل ها برای خرید بنزین صف بسته اند؛ ایستگاههای پمپ بنزین تعطیل است؛ تهران، ایران، سه شنبه، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱. (AP Photo/Vahid Salemi)

A gas station is empty because the pumps are out of service, in Tehran, Iran, Tuesday, Oct. 26, 2021. Gas stations across Iran on Tuesday suffered through a widespread outage of a system that allows consumers to buy fuel with a government-issued card, stopping sales. One semiofficial news agency referred to the incident as a cyberattack. (AP Photo/Vahid Salemi)

یک ایستگاه پمپ بنزین خالی که پمپ های آن از کار افتاده؛ تهران، ایران، سه شنبه، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱.
(AP Photo/Vahid Salemi)

روز سه شنبه مقامات ایرانی یک حملهٔ سایبری مرموز را مسؤول اختلال بیسابقه در شبکهٔ سوخت کشور اعلام کردند. حملهٔ سایبری مزبور در روز سه شنبه منجر به تعطیلی ایستگاههای بنزین در سراسر کشور شد، و رانندگان خشمگین خودروها در صف های طولانی به انتظار ایستادند.

هنوز هیچ گروهی مسؤولیت حمله را بعهده نگرفته است. حملهٔ مزبور باعث کارت های الکترونیکی دولتی که بسیاری از مردم برای خرید بنزین دولتی در پمپ بنزین ها استفاده می کنند، از کار بیفتد.

در گزارش تلویزیون دولتی ایران گفته شد «شورای عالی امنیت ملی حملهٔ سایبری به سیستم کامپیوتری عرضهٔ سوخت را تأیید کرد.»

پیش از آن در گزارش تلویزیونی گفته شد این اختلال به علت «اختلال سیستم کامپیوتری بوده است.»

تلویزیون دولتی ایران، بدون توضیحات اضافه، در ادامه گفت «تحقیقاتی برای کشف جزئیات حمله و منبع حمله در جریان است.»

حملهٔ سایبری مزبور دارای شباهت هایی با حمله‌ٔ دیگری است که ماهها پیش روی داد، و به نظر می رسید همزمان با تنگاهای اقتصادی ناشی تحریم آمریکا، مستقیما آیت الله علی خامنه ای، ولی فقیه را به چالش می کشد. در حالیکه هنوز ایالات متحده و ایران به قرارداد فروپاشیدهٔ هسته ای تهران با قدرت های جهانی بازنگشته اند، مشکلات اقتصادی فوق وخیم تر شده اند.

یک موتورسوار که خود را «فرزین» معرفی کرد، گفت «چند ساعت منتظرم پمپ بنزین باز شود تا باکم را پر کنم. هرجا رفته ام هیچ جا بنزین ندارند.»

خبرگزاری نیمه رسمی فارس، که اولین بار این حادثه را حمله سایبری خواند، گفت کسانی که اول بار کوشیده اند با کارت های دولتی بنزین را از دستگاه بخرند، روی دستگاه پیامی مشاهده کرده اند به این مضمون: «حمله سایبری ۶۴۴۱۱». اکثر ایرانیان، بخصوص با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، برای خرید بنزین به کارتهای بنزین با قیمت دولتی نیازمندند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/iranian-gas-stations-hit-by-outage-in-widespread-cyberattack/

اطلاعات بیشتر در مورد