اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۰۱

جستجو

احتمال حملهٔ تروریستی در پس آژیر قرمز کذب در اورشلیم و ایلات

مقامات امنیتی گمان دارند صدای آژیر راکت که روز یکشنبه در اورشلیم و ایلات شنیده شد ناشی از حملهٔ سایبری بوده است.

تصویر: عکس ویدئویی از سیستم آژیر. (screen capture: YouTube)
تصویر: عکس ویدئویی از سیستم آژیر. (screen capture: YouTube)

ادارهٔ ملی سایبری در پی بکار افتادن سیستم آژیر شهری – غیرنظامی – که روز یکشنبه شنیده شد، در احتمال هک سیستم تحقیق می کند؛ گفته شد احتمال حملهٔ هکرهای ایرانی در پی این حادثه بررسی می شود.

مقامات امنیتی گمان دارند صدای آژیر راکت که روز یکشنبه در اورشلیم و ایلات شنیده شد ناشی از حملهٔ سایبری بوده است.

ادارهٔ ملی سایبری اسرائیل، INCD، معتقد است علت اینکه به جای آژیرها در شبکهٔ لشکر جبههٔ داخلی بکار افتند، آژیرهای شهری بکار افتادند ممکن است این باشد که دست هکرها در کار بوده است.

در بیانیه گفته شد به مقامات محلی دستور داده شده مقررات پیشگیرانهٔ لازم را بکار بندند.

بنا به گزارش رسانه های بی منبع عبری، ادارهٔ سایبری در حال بررسی احتمال نقش هکرهای ایرانی در حادثهٔ مزبور است.

ساکنان اورشلیم گزارش کردند که در «کاتامونیم»، «بیت هکارم» و در محلهٔ «نیو یاکوف» شهر صدای آژیر شنیده شده است. این افراد گفتند صدای آژیر حدود یک ساعت طول کشیده است.

در بیانیهٔ ابتدایی روز یکشنبه، نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند آژیر در نتیجهٔ اشکال فنی بکار افتاده است، اما بعدتر اشاره کردند که صدای آژیر به جای آنکه از شبکهٔ خود ارتش بلند شود، از بلندگوهای شهری پخش شده است.


تصویر تزئینی: یک کارشناس امنیت سایبری در مقابل نقشهٔ ایران ایستاده و با خبرنگاران در خصوص تکنیک های معمول هکرهای ایرانی گفتگو می کند؛ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، دوبی، امارات متحد عربی. (AP/Kamran Jebreili)

در هفته های اخیر، در پی ترور ماه گذشتهٔ افسر ارشد ایرانی در تهران، که ایران اسرائیل را مقصر آن وانمود می کند، و شماری مرگ های مشکوک کارکنان امنیتی و مراکز علمی داخل ایران، حمله های هوایی علیه پایگاههای مرتبط با ایران در سوریه، ریطوریک تهدیدآمیز رهبران ایران، و نقض فزایندهٔ توافق هسته ای توسط ایران، تنش میان اسرائیل و ایران بالا گرفته است.

این تنش ها موجب شد اسرائيل بر سر نگرانی از توطئهٔ مأموران ایران برای کشتن یا ربودن اسرائیلی ها در ترکیه، در روزهای اخیر از شهروندان خود بخواهد بلافاصله خاک آن کشور را ترک کنند. این هشدارها در میان شماری گزارش های ناموثق رسانه ها از همکاری نیروهای اطلاعاتی اسرائیل و ترکیه و خنثی شدن چندین حملهٔ برنامه ریزی شدهد شبکهٔ وسیعی از مأموران ایرانی که برخی دستگیر شدند، صادر شد.

هفتهٔ گذشته کمپانی Check Point Research گزارش کرد که اخیرا هکرهای ایرانی علیه چهره های رده بالای اسرائیلی و مرتبط با اسرائيل، از جمله تزیپی لیونی وزیر خارجهٔ پیشین و یک سفیر پیشین ایالات متحده در کشور یهود به عملیات فیشینگ نیزه ای دست زده اند.

امانوئل فابیان در تهیهٔ این گزارش سهیم بوده است

https://www.timesofisrael.com/cyberattack-suspected-behind-false-siren-alerts-in-jerusalem-eilat/

اطلاعات بیشتر در مورد