اتهام «فساد شدید دولتی» به نتانیاهو در جایگاه متهم
جستجو

اتهام «فساد شدید دولتی» به نتانیاهو در جایگاه متهم

روز دوشنبه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، در مرحلهٔ آغازین اثبات دادگاه رسیدگی به پرونده های فساد خود در دادگاه حاضر شد و دادستان اول این پرونده وی را متهم به «فساد شدید دولتی» کرد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در جلسهٔ اثبات دعاوی فساد در دادگاه ناحیه اورشلیم، ۵ آوریل ۲۰۲۱. 
(Oren Ben Hakoon/Pool)
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در جلسهٔ اثبات دعاوی فساد در دادگاه ناحیه اورشلیم، ۵ آوریل ۲۰۲۱. (Oren Ben Hakoon/Pool)

دادستان اول پرونده در سخنان آغازین خود در جلسهٔ دادگاه، در حالیکه اعتراضات و ضداعتراضات بیرون جلسه در جریان بود، گفت نخست وزیر از قدرت خود برای جرح و تعدیل گزارش رسانه ها، و پیشبرد امور شخصی سوء استفاده کرد.

تصاویر:

State attorneys carry boxes of files into the hearing for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s trial for corruption at district court in Jerusalem on April 5, 2021. (Photo by POOL / AFP)

دادستان های کشوری حین حمل جعبه های پرونده به محل دادگاه پرونده های فساد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، دادگاه ناحیه اورشلیم، ۵ آوریل ۲۰۲۱. (POOL / AFP)


بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، وسط، حین ورود به دادگاه پرونده های فساد خود، دادگاه ناحیه اورشلیم، ۵ آوریل ۲۰۲۱. (Oren Ben Hakoon/Pool)

Netanyahu supporters demonstrate outside the District Court in Jerusalem, as Israeli prime minister Benjamin Netanyahu arrives to his trial at the District Court. PM Netanyahu is on trial on criminal allegations of bribery, fraud and breach of trust. April 05, 2021. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90

حامیان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر حین تظاهرات در مقابل دادگاه ناحیه اورشلیم، حین ورود نتانیاهو به جلسه محاکمه، ۵ آوریل ۲۰۲۱. (Olivier Fitoussi/Flash90)

Prosecutor Liat Ben-Ari (C) attends the hearing for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s trial for corruption at district court in Jerusalem on April 5, 2021. (Photo by Abir SULTAN / POOL / AFP)

دادستان دولت، «لیات بن-آری»، وسط، در جلسه رسیدگی به پرونده های فساد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در دادگاه ناحیه اورشلیم، ۵ آوریل ۲۰۲۱. (Abir SULTAN / POOL / AFP)

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (C-R) attends the hearing for his corruption trial at district court in Jerusalem on April 5, 2021. (Photo by POOL / AFP)

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر با وکلای خود در جلسه رسیدگی به پرونده های فساد وی در دادگاه ناحیه اورشلیم، ۵ آوریل ۲۰۲۱. (POOL / AFP)


چهره نگاری از «ایلان یشوآ» در دادگاه ناحیه اورشلیم، ۵ آوریل ۲۰۲۱. (Biana Zakutnik)

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) leaves the courtroom at district court in Jerusalem on April 5, 2021, during his corruption trial. (Photo by Abir SULTAN / POOL / AFP)

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر حین خروج از جلسه دادگاه ناحیه اورشلیم، ۵ آوریل ۲۰۲۱ در دادگاه رسیدگی به پرونده های فساد وی. (Abir SULTAN / POOL / AFP)

روز دوشنبه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، در مرحلهٔ آغازین اثبات دادگاه رسیدگی به پرونده های فساد خود در دادگاه حاضر شد و دادستان اول این پرونده وی را متهم به «فساد شدید دولتی» کرد.

نه تنها آیندهٔ حقوقی رهبر اسرائيل پا در هوا است، بلکه حیات سیاسی آتی او نیز نامعلوم است و نمایندگان احزاب به اقامتگاه رئیس جمهور در آنسوی شهر رفته اند تا در بن بست موجود، گزینهٔ نخست وزیری مورد نظر خود را به اطلاع او برسانند.

بیانیهٔ آغازین جلسهٔ دادگاه

«لیات بن-آری»، دادستان اول دولتی، جلسه را با سخنان خود در طرح اتهامات کیفری علیه نتانیاهو آغاز کرد و توضیح داد که چگونه است که گفته می شود نخست وزیر در پرونده ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، و ۴۰۰۰، از جایگاه خود در قدرت سوء استفاده کرده است.

بن-آری، با تأکید بر اصل «تساوی همگان در برابر قانون»، گفت «در پرونده ای که امروز در مقابل جلسه‌ٔ محترم دادگاه مطرح است، پرونده ای جدی و حائز اهمیت از فساد دولتی است.» او گفت، نخست وزیر از «قدرت عظیم خود در جایگاه صدارت» برای پیشبرد «علائق شخصی خود» استفاده کرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/on-defendants-bench-netanyahu-accused-of-severe-governmental-corruption/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله