اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۸

جستجو

اتهام آپارتاید اسرائیل در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل

مایکل لِنک، گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی که روز سه شنبه به شورای حقوق بشر در ژنو تسلیم شد، اسرائيل را متهم آپارتاید کرد.

تصویر: فلسطینیان با پوسترهایی از «نزار بنات» کنشگر حقوق بشر در تظاهراتی که به تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۱ علیه دستگیری خشونت آمیز و مرگ بنات در بازداشت در شهر وی حبرون، کرانهٔ باختری، برپا کردند. 
(MOSAB SHAWER / AFP)
تصویر: فلسطینیان با پوسترهایی از «نزار بنات» کنشگر حقوق بشر در تظاهراتی که به تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۱ علیه دستگیری خشونت آمیز و مرگ بنات در بازداشت در شهر وی حبرون، کرانهٔ باختری، برپا کردند. (MOSAB SHAWER / AFP)

وزارت خارجه گفت «لِنک»، گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر، جانبدار است و «افتراهای بی اساس و بیرحمانه» تکرار می کند؛ پژوهش مزبور چند هفته پس از مدعیات مشابهی از سازمان عفو بین الملل منتشر شد.

مایکل لِنک، گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی که روز سه شنبه به شورای حقوق بشر در ژنو تسلیم شد، اسرائيل را متهم آپارتاید کرد.

لِنک، که عنوان کامل مقام او «گزارشگر ویژهٔ وضعیت حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطینیان از ۱۹۶۷» است، نوشت «در دوران پسا-آپارتاید، و در مقابل چشمان گشادهٔ جامعهٔ بین المللی، اسرائیل شرایط آپارتاید را به حیات فلسطینیان تحمیل کرده است.»

قرار است لِنک گزارش ویژهٔ خود را روز سه شنبه پیش از بحث پیرامون مادهٔ ۷ دستورجلسه، مادهٔ دائمی شورای حقوق بشر که به نقض حقوق بشری فلسطینیان و دیگر اعراب اختصاص یافته، منتشر کند.

این آخرین گزارش لِنک در پایان دورهٔ شش سالهٔ خود در این مقام است.

لِنک در این گزارش نوشت «سیستم سیاسی حاکم بر سرزمین های اشغالی فلسطینیان که در ناحیه ریشه دوانده است، و به یک گروه نژادی-ملی-قومی حقوق، مزایا، امتیازات چشمگیر می بخشد، و همزمان گروهی دیگر را عامدانه وادار به زندگی پشت دیوار، و ایست بازرسی، و تحت حکومت نظامی دائمی کرده… شواهد کافی برای موجودیت آپارتاید به دست می دهد.»

او از دانشگاهیان کانادایی است، می گوید اسرائیل استراتژی «تجزیهٔ استراتژیک سرزمین فلسطینی به نواحی مجزا با جمعیت تحت کنترل، که طبق آن غزه، کرانه باختری، و اورشلیم شرقی را عملاً از یکدیگر جدا کرده است را دنبال می کند.»


نویسنده: مایکل لِنک حین ارائهٔ گزارش در مقر سازمان ملل در نیویورک، ۲۶ اکتبر ۲۰۱۷. (Kim Haughton/UN)

لِنک مدعی شد اسرائیل از غزه به عنوان «ذخیرهٔ جمعیت ناخواستهٔ دو میلیون از فلسطینیان به مدت نامحدود» استفاده می کند.»

بنا به این گزارش، صدور هزاران مجوز کار برای کارگران فلسطینی کرانه باختری و غزه که در اسرائیل کار می کنند، به معنای «استثمار نیروی کار این گروه نژادی» است.

لِنک همچنین مدعی شد که «در اسرائیل شکنجه همچنان علیه فلسطینیان زندانی بکار می رود.»

در بدنهٔ اصلی گزارش که در آن به گروه های تروریست مانند حماس، و جهاد اسلامی اشاره نشده، گفته می شود اسرائیل «می بایست برای پایان بخشیدن به اشغال سرزمین و تحقق راه حل دو کشور برای دو ملت، با رهبری فلسطینیان با حسین نیت همکاری کند.»

اسرائيل و سازمان های یهودی ِلنک را دشمن اسرائيل، و گزارش را بی پایه خوانده و محکوم کردند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/un-human-rights-council-report-accuses-israel-of-apartheid/

اطلاعات بیشتر در مورد