اتحادیه عرب در حمایت از عباس، طرح صلح خاورمیانه ترامپ را رد کرد
جستجو

اتحادیه عرب در حمایت از عباس، طرح صلح خاورمیانه ترامپ را رد کرد

روز شنبه، اتحادیه عرب طرح جنجالی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای حل مناقشه خاورمیانه را رد کرد و آن را در حق فلسطینیان «ناعادلانه» خواند.

تصویر: در این عکسی از ۱ فوریه ۲۰۲۰، نمایی از نشست اضطراری اتحادیه عرب که برای بحث پیرامون طرحی به میانجیگری ایالات متحده در راستای حل مناقشه خاورمیانه، در مقر اتحادیه در قاهره، پایتخت مصر، هنگامی که نمایندگان بر جای خود می نشینند، مشاهده میشود. (Khaled DESOUKI / AFP)
تصویر: در این عکسی از ۱ فوریه ۲۰۲۰، نمایی از نشست اضطراری اتحادیه عرب که برای بحث پیرامون طرحی به میانجیگری ایالات متحده در راستای حل مناقشه خاورمیانه، در مقر اتحادیه در قاهره، پایتخت مصر، هنگامی که نمایندگان بر جای خود می نشینند، مشاهده میشود. (Khaled DESOUKI / AFP)

بلوک پان-عرب گفت پیشنهاد آمریکا «واجد حداقل حقوق و آمال فلسطینیان» و عهد کرد با دولت [ایالات متحده] در رابطه با طرح همکاری نکند.

روز شنبه، اتحادیه عرب طرح جنجالی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای حل مناقشه خاورمیانه را رد کرد و آن را در حق فلسطینیان «ناعادلانه» خواند.

بلوک پان-عرب در بیانیه‌ای گفت قرارداد قرن «ایالات متحده و اسرائیل را رد میکند زیرا با حداقل حقوق و آمال فلسطینیان مطابقت ندارد».

رهبران عرب عهد کردند «با دولت ایالات متحده پیرامون اجرای طرح همکاری نکنند».

بنا به اخبار کانال ۱۳، این تصمیمی متفق القول بوده است.

طبق طرح ایالات متحده، به فلسطینیان کشوری در نوار غزه و بخشهایی از کرانه باختری با حاکمیت محدود داده میشد، در حالیکه اسرائیل اجازه انضمام تمام شهرک های اسرائیلی و حفظ تقریبا تمامی اورشلیم شرقی را می یافت.

اتحادیه عرب – با ارجاع به نیت اعلام-شده‌ٔ اسرائیل که هرچه سریع تر در راستای انضمام عمل خواهد کرد – هشدار داد اسرائیل نباید بطور یکجانبه اقدام به اجرای این طرح کند.

بلوک عرب اعلام کرد «اسرائیل تنها مسؤول پیامدهای چنین سیاستی خواهد بود». همچنین اعلام کرد قدرتهای بین المللی را به ممانعت از هر عملکردی از این قبیل فراخواهد خواند.

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان در نشست اضطراری بلوک هشدار داد که بر سر طرح کاخ سفید، تمامی روابط با اسرائیل و ایالات متحده، از جمله هماهنگیهای امنیتی را قطع خواهد کرد.

نشست وزرای خارجه عرب در قاهره، پایتخت مصر، به درخواست فلسطینیان که به طرح آمریکا برخوردی خشمگینانه داشتند، برگزار شد.

عباس اعلام کرد «به طرف اسرائیلی اطلاع دادیم که مطلقا هیچگونه روابطی، از جمله روابط امنیتی، با آنها و با ایالات متحده وجود نخواهد داشت».

عباس در گذشته نیز در چند مورد تهدید به قطع روابط امنیتی کرده اما در عمل چنین نکرده است.


تصویر: محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با پلاکاردی از نقشه (از چپ به راست) «اورشلیم به روایت تاریخ» ، طرح ۱۹۴۷ سازمان ملل برای فلسطین، مرزهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۷ میان اراضی فلسطینیان و اسرائیل، و نقشه کنونی اراضی فلسطینیان بدون نواحی تحت کنترل اسرائیل و شهرکها، در نشست اضطراری اتحادیه عرب که برای بحث پیرامون طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مقر اتحادیه در قاهره، پایتخت مصر برگزار شد، ۱ فوریه ۲۰۲۰. (Khaled Desouki/AFP)

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله