اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، اسرائیل را بخاطر تخریب آبادی فلسطینی در کرانه باختری محکوم کردند
جستجو

اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، اسرائیل را بخاطر تخریب آبادی فلسطینی در کرانه باختری محکوم کردند

اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، تخریب یک آبادی فلسطینی در روز سه شنبه، واقع در دشت اردن، که در نتیجه حدود ۷۳ تن سکنهٔ فلسطینی از جمله ۴۱ کودک را بیخانمان گذاشت، محکوم کردند.

تصویر: پس از آنکه سربازان اسرائیلی خیمه هایی را در شرق روستای توباس، در اراضی اشغالی کرانه باختری، منهدم کردند، یک فلسطینی بدوی خر خود را از مقابل بقایای خیمه تخریب شدهٔ خود عبور میدهد، ۳ نوامبر ۲۰۲۰. 
(Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
تصویر: پس از آنکه سربازان اسرائیلی خیمه هایی را در شرق روستای توباس، در اراضی اشغالی کرانه باختری، منهدم کردند، یک فلسطینی بدوی خر خود را از مقابل بقایای خیمه تخریب شدهٔ خود عبور میدهد، ۳ نوامبر ۲۰۲۰. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)

رابط نظامی اسرائیل گفت ارتش آبادیهایی که بطور غیرقانونی در نواحی مختص مانور نظامی بنا میشود را منهدم میکند.

اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، تخریب یک آبادی فلسطینی در روز سه شنبه، واقع در دشت اردن، که در نتیجه حدود ۷۳ تن سکنهٔ فلسطینی از جمله ۴۱ کودک را بیخانمان گذاشت، محکوم کردند.

سخنگوی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه، در بیانیه ای گفت، تخریب از این دست، «مانعی در مسیر راه-حل دو کشور برای دو ملت» خواهد بود.

سخنگوی مزبور گفت «اتحادیه اروپا بار دیگر، و بخصوص بعلت تاثیرات منفی انسانی در وضعیت کنونی پاندمی کرونا بجای میگذارد، اسرائیل را به توقف تخریبهایی از این دست، از جمله تخریب بناهایی که با بودجه اتحادیه اروپا ایجاد میشوند، فرامیخواند».

رابط نظامی اسرائیل با فلسطینیان گفت ارتش کلبه هایی که بطور غیرقانونی در ناحیه مختص مانورهای نظامی ایجاد شده بود را تخریب کرد. طبق گفتهٔ سازمان ملل، محل مورد بحث، «خیربة هوسما» نام دارد، و یکی از ۳۸ آبادی بدوی بر زمینی است که ارتش اسرائیل برای آموزش نظامی در نظر گرفته است.

Palestinian bedouins stand next to their belongings after Israeli soldiers demolished their tents in an area east of the village of Tubas, in the occupied West Bank, on November 3, 2020. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)

تصویر: بدوی فلسطینی در کنار اموال خود، پس از آنکه سربازان اسرائیلی خیمه های ساکنان محل در ناحیه شرق روستا توباس در اراضی اشغالی کرانه باختری را تخریب کردند، ۳ نوامبر ۲۰۲۰.
(Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)

هماهنگ کنندهٔ فعالیتهای دولت در اراضی (COGAT) در بیانیه ای گفت، «واحد نظارتی اداره امور غیرنظامی، حکمی در مورد ۷ خیمه از ۸ سرپناهی که بطور غیرقانونی در ناحیه مختص مانور نظامی مواقع در دشت اردن ایجاد شده بود را به اجرا درآورد».

اسرائیل اعلام کرد بنا به اسناد دادگاه، ناحیه مزبور در ۱۹۷۲ محل مانورهای نظامی بوده است. ساکنان هوسمای بدوی از دیوان عالی اسرائیل درخواست تجدیدنظر کرده و خواهان لغو قرار تخریب چادرنشینهای خود در تاریخ معین شدند. در ۲۰۱۹، دادگاه با درخواست ایشان مخالفت کرد و حکم داد که گله داران حق اقامت در آن محل را ندارند.

گرچه طبق قوانین نظامی اسرائیل، اخراج ساکنان دائم نواحی مانور نظامی را منع میکند، دیوان عالی حکم کرد که ساکنان خیربت هوسما در چارچوب قانون فوق قرار نمیگیرند.

دیوان عالی اسرائيل گفت، «متقاضیان تجدیدنظر هیچ حق معتبر قانونی تملک بر اراضی این نواحی در دست ندارند. اینها خوش-نشینانی هستند که برای چراندن گله های خود، از اراضی ناحیه استفاده میکنند.».

ساکنان فلسطینی خیربت هوسما اما ادعای دادگاه را رد کردند و در گفتگو با تایمز اسرائیل گفتند سراسر عمر خود را در این محل گذرانده اند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/eu-un-condemn-israeli-demolition-of-west-bank-palestinian-hamlet/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله