اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۰

جستجو

اتحادیه اروپا ازسرگیری شورای معوق همکاری با اسرائیل را اعلام کرد

«جوزف بورل» مسؤول سیاست خارجهٔ شورای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد این شورا تصمیم گرفت جلسات شورای همکاری با اسرائيل را از سر بگیرد.

تصویر:  «جوزف بورل» مسؤول امور خارجه اتحادیهٔ اروپا در ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۲،  ازسرگیری شورای همکاری با اسرائيل را اعلام کرد. (screenshot)
تصویر: «جوزف بورل» مسؤول امور خارجه اتحادیهٔ اروپا در ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ازسرگیری شورای همکاری با اسرائيل را اعلام کرد. (screenshot)

مسؤول سیاست خارجه اتحادیهٔ اروپا در بیانیهٔ «شورای همکاری» که آخرین بار در ۲۰۱۲ تشکیل جلسه داد، به وضعیت «نابسامان» فلسطینیان تأکید کرد.

«جوزف بورل» مسؤول سیاست خارجهٔ شورای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد این شورا تصمیم گرفت جلسات شورای همکاری با اسرائيل را از سر بگیرد.

«شورای همکاری» جلسه ای است که بنا است سالیانه میان اسرائيل و اتحادیهٔ اروپا برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر دو جانب تشکیل شود. آخرین باری که این جلسه تشکیل شد در ۲۰۱۲ بود و یائیر لپید در نخست وزیر اسرائيل اخیرا در جایگاه وزیر خارجه گفت هدف وی تلاش به ازسرگیری جلسات شورای همکاری است.

بورل در کنفرانس مطبوعاتی پس از ختم جلسهٔ ۲۷ وزیر خارجهٔ اتحادیهٔ اروپا در بروکسل گفت موضع اتحادیه «در رابطه با پروسهٔ صلح خاورمیانه تغییر نکرده است». «ما همچنان با قطعنامه ای که در شورای ۲۰۱۶ تصویب شد، حامی راه حل دو کشور برای دو ملت هستیم.»

بورل در ادامه گفت «می دانیم که وضعیت میدانی در قلمرو فلسطینیان بسیار نابسامان است و من گمان می کنم وزیران اتحادیهٔ اروپا موافق اند که جلسات شورای همکاری برای ایجاد ارتباط با اسرائيل بر سر این موضوعات فرصت مناسبی به دست می دهد.»

یائیر لپید نخست وزیر اسرائيل در بیانیه ای که دوشنبه شب منتشر شد گفت رأی وزرای خارجهٔ اتحادیهٔ اروپا «شاهدی بر قدرت دیپلماتیک اسرائيل و توان دولت به ایجاد فرصت های تازه با جامعهٔ بین المللی است.»

تاریخ جلسه با توافق اتحادیهٔ اروپا و اسرائيل معین خواهد شد.


تصویر: یائیر لپید وزیر خارجهٔ اسرائیل بهمراه ۲۶ وزیر خارجهٔ اتحادیهٔ اروپا در بروکسل، ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
(European Union)

یک مقام ارشد اتحادیهٔ اروپا در گفتگو ی هفتهٔ گذشته با تایمز اسرائیل گفت بورل به علت قتل شیرین ابوعاقله، روزنامه نگار الجزیره در ماه مه، در ازسرگیری شورای کلیدی همکاری، تعلل می ورزد.

این مقام گفت بورل از تشکیل شورای همکاری با اسرائيل اکراه داشته است اما در نهایت به فشار کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا تن داد.

این تا زمانی بود که ابوعاقله، روزنامه نگار ۵۱ ساله بهمراه تیمی از دیگر روزنامه نگاران حین پوشش یورش نظامی اسرائیل به جنین در ۱۱ ماه مه امسال کشته شد. در این یورش، زدوخوردی میان سربازان اسرائيل و مردان مسلح فلسطینی در گرفت و در این حین، طی شرایطی که همچنان روشن نیست، گلوله ای به سر ابوعاقله اصابت کرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/eu-announces-resumption-of-suspended-dialogue-forum-with-israel/

اطلاعات بیشتر در مورد