اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۹

جستجو

اتحادیهٔ اروپا ۳۰ مقام و نهاد ایرانی را بر سر سرکوب اعتراضات در لیست سیاه قرار داد

روز دوشنبه اتحادیه اروپا بنا داشت با توجه به تشدید سرکوب اعتراضاتی که کشور [ایران] را به لرزه در آورده، ۳۰ مقام ارشد و نهاد دولتی را در لیست تحریم های خود قرار دهد.

تصویر: مردم ایران در اعتراض به جان باختن مهسا امینی ۲۲ ساله پس از دستگیری توسط پلیس امنیت اخلاقی، تهران، ۱ اکتبر ۲۰۲۲. .(AP Photo/Middle East Images, File)
تصویر: مردم ایران در اعتراض به جان باختن مهسا امینی ۲۲ ساله پس از دستگیری توسط پلیس امنیت اخلاقی، تهران، ۱ اکتبر ۲۰۲۲. .(AP Photo/Middle East Images, File)

این اقدام پس از صدور اولین حکم اعدام در تهران بخاطر تظاهرات صورت گرفت؛ تهران به بلوک اروپا از پاسخ «متناسب و قاطع» هشدار داد.

بروکسل – روز دوشنبه اتحادیه اروپا بنا داشت با توجه به تشدید سرکوب اعتراضاتی که کشور [ایران] را به لرزه در آورده، ۳۰ مقام ارشد و نهاد دولتی را در لیست تحریم های خود قرار دهد.

اندکی پس از صدور اولین حکم اعدام تهران به علت [شرکت در] تظاهرات، وزرای خارجهٔ بلوک در بروکسل ملاقات کردند و گمان می رفت طرح مزبور به امضا برسد.

«جوزف بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیهٔ اروپا گفت «قرار است امروز بستهٔ دیگری از تحریم ها علیه اشخاص مسؤول سرکوب تظاهرات را تصویب کنیم.»


ماه گذشته بلوک اتحادیهٔ اروپا با استناد به سرکوب شدید اعتراضهایی که در پی مرگ مهسا امینی بپا خاست، اموال پلیس امنیت «اخلاقی»، سپاه پاسداران، و وزیر فناوری اطلاعات ایران را با انسداد اموال و منع صدور ویزا تحریم کرد.

در پی تحریم های افزوده، تهران از پاسخ «متناسب و قاطع» خود به اتحادیهٔ اروپا هشدار داد.

وزرای اتحادیهٔ اروپا همچنین قرار بود راجع به انتقال پهبادهای انتحاری ایران به روسیه که در بمباران زیرساخت های غیرنظامی اورکراین بکار رفته است نیز مذاکره کنند.

تصویر: تجمع تظاهرات کنندگان در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲ در مقابل مقر سازمان ملل در اربیل عراق در اعتراض به جان باختن مهسا امینی پس از کمای سه روزه در پی بازداشت توسط پلیس امنیت اخلاقی در تهران، ایران.
(AP Photo/Hawre Khalid, Metrography)

بلوک اتحادیهٔ اروپا همچنین کمپانی سازندهٔ پهباد ایران و سه مقام عالیرتبهٔ ارتش ایران را بر سر فروش این کالا با انسداد اموال و منع صدور ویزا تحریم کرد.

اما برخی اعضای کشورها برای معاییر تنبیهی بیشتر بر سر این تسلیحات به اتحادیهٔ اروپا فشار می آورند.

یک مقام ارشد اتحادیهٔ اروپا گفت بلوک در حال تحقیق بر روی گزارش هایی احتمال انتقال موشک های بالستیک ایران به روسیه است و اگر موشک های ارسال شده باشند، تهران را شامل تحریمات بیشتری خواهد کرد.


تصویر: یک ساکن محلی مقابل ساختمانی در «بیلا تسرکوا» در جنوب غربی کییف که در ۵ اکتبر ۲۰۲۲ با حملهٔ هوایی روسیه با پهبادهای ساخت ایران تخریب شده است. (Sergei Supinsky/AFP)

بورل تا به اینجا گفته است هنوز از ارسال موشک های بالستیک «شواهدی در دست نیست.»

در رویکرد به تهران، بروکسل با وضعیت حساسی مواجه است زیرا اتحادیهٔ اروپا همزمان برای احیای قرارداد هسته ای ۲۰۱۵ ایران نیز میانجیگری می کند.

عمدهٔ تلاش های مذکور برای بازگرداندن ایران و ایالات متحده به توافق با وقفه مواجه شده است.

بورل گفت «می دانید که مذاکرات در مسیر مناسبی نیست، اشاره ام به وقفهٔ مذاکرات است، اما تلاش ادامه دارد.»

https://www.timesofisrael.com/eu-to-blacklist-some-30-iranian-officials-institutions-over-protest-crackdown/

اطلاعات بیشتر در مورد