اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۹

جستجو

اتحادیهٔ اروپا از «تداوم گسترش روزافزون شهرک سازی» اسرائیل ابراز نگرانی کرد

اتحادیهٔ اروپا روز چهارشنبه اسرائیل را متهم کرد با گسترش شهرک سازی در کرانه باختری و محله های یهودنشین در اورشلیم شرقی به چشم انداز راه حل دو کشور برای دو ملت آسیب می زند.

تصویر تزئینی: در عکسی از ۱۳ مارس ۲۰۱۹، پرچم اسرائیل بر فراز ساختمانی در «کوه زیتون» اورشلیم شرقی در اهتزاز است. (AP Photo/Ariel Schalit)
تصویر تزئینی: در عکسی از ۱۳ مارس ۲۰۱۹، پرچم اسرائیل بر فراز ساختمانی در «کوه زیتون» اورشلیم شرقی در اهتزاز است. (AP Photo/Ariel Schalit)

در گزارش گفته شد شهرک سازی «تهدیدی جدی» علیه راه حل دو کشور برای دو ملت است، همچنین «به روند نگران کنندهٔ خشونت فزایندهٔ شهرک نشینان» علیه فلسطینیان در کرانهٔ باختری اشاره کرد.

اتحادیهٔ اروپا روز چهارشنبه اسرائیل را متهم کرد با گسترش شهرک سازی در کرانه باختری و محله های یهودنشین در اورشلیم شرقی به چشم انداز راه حل دو کشور برای دو ملت آسیب می زند.

هیئت امور فلسطینیان بلوک در گزارشی از «افزایش مداوم شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطینیان» انتقاد کرد.

در این گزارش گفته شد که در سال ۲۰۲۱ شمار واحدهای مسکونی شهرک ها در اورشلیم از دوبرابر بیشتر شده و از ۶۲۸۸ واحد در سال پیش به ۱۴۸۹۴ واحد در سال جاری رسیده است.

در این گزارش به ویژه به ساختمان سازی در ناحیهٔ اطراف اورشلیم و کوریدور معروف به E1& واقع در محدودهٔ شهرداری شهرک معال آدومیم اشاره شده که بالقوه اورشلیم شرقی را از دیگر بخش های کرانه باختری جدا می کند.

در گزارش گفته این روند «تأثیر جدی بر گسترهٔ شهری فلسطینیان خواهد داشت و خطری جدی علیه عملی شدن راه حل دو کشور برای دو ملت است.»

به پروژه های جاده سازی و تأسیس خانه های خارج از محدوده و غیرقانونی نیز به عنوان روند و تحولاتی که در راستای گسترش شهرک نشین ها ایجاد می شود، اشاره شد.

اتحادیهٔ اروپا اشاره کرد که این روند علیرغم رویکرد دولت کنونی که در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۱ تشکیل شد و قول حفظ وضع موجود در رابطه با فلسطینیان را داد صورت می گیرد.

این گزارش در همان روزی منتشر شد که هزاران کنشگر جناح راستی اسرائیل در طرحی به هدایت سازمان بنیانگرای شهرک سازی «نخالا» برای ایجاد یک مجموعهٔ مسکونی خارج از محدوده در اراضی فلسطینیان به کرانه باختری ریختند.

یک سخنگوی سازمان گفت حدود ۱۰۰۰۰ داوطلب در این طرح مشارکت داشتند، اما این رقم هنوز به تأیید منبع مستقل نرسیده است.

از بعدازظهر پنجشنبه به این سو، پلیس و نیروهای ارتشی اکثر مجموعه های مسکونی خارج از محدوده به استثنای یکی که در بالای تپهٔ در حومهٔ «کیریات آربا» واقع شده و به «گیوات نتانائل» معروف است را تخریب کرده اند.

صبح پنجشنبه چندین قانونگذار راست افراطی اسرائيل، از جمله «اوریک استروک» و «سیمخا راتمن»، نمایندگان کنست از حزب «صیونیسم مذهبی» در حمایت از طرح مزبور در مجموعهٔ خارج از محدودهٔ جدید حاضر شدند.

«آیلت شاکد» وزیر کشور چهارشنبه شب در حمایت از این کنشگران توئیتی نوشت و ایشان «جوانانی بی نظیر» که «الهام بخش های حقیقی» هستند توصیف کرد و افزود «شجاع و قوی باشید!»

او تنها عضو دولت فعلی است که علنا حمایت خود را از عملیاتی که بنی گنتز وزیر دفاع و همکار وی در کابینه آن را «غیرقانونی» خواند، اعلام کرده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/eu-sounds-alarm-over-israels-continuously-increasing-settlement-expansion/

اطلاعات بیشتر در مورد