آژیرها بصدا درآمدند، اسرائیل بیاد قربانیان هولوکاست از حرکت ایستاد
جستجو

آژیرها بصدا درآمدند، اسرائیل بیاد قربانیان هولوکاست از حرکت ایستاد

ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه، همزمان که بیاد شش میلیون یهودی که در جنگ جهانی دوم بدست نازی به قتل رسیدند، آژیرها بصدا در آمد، اسرائیل از حرکت ایستاد.

مردم اسرائیل با بلند شدن صدا آژیر روز یادبود ۶ میلیون قربانی یهودی هولوکاست، در کنار اتوموبیل های خود بیحرکت بجاایستاده اند؛ تل آویو، اسرائیل، ۸ آوریل ۲۰۲۱. (AP Photo/Sebastian Scheiner)
مردم اسرائیل با بلند شدن صدا آژیر روز یادبود ۶ میلیون قربانی یهودی هولوکاست، در کنار اتوموبیل های خود بیحرکت بجاایستاده اند؛ تل آویو، اسرائیل، ۸ آوریل ۲۰۲۱. (AP Photo/Sebastian Scheiner)

در درازای دو دقیقه سکوت بیاد و خاطرهٔ ۶ میلیون یهودی کشته شده، حیات اجتماعی از حرکت می ایستد و سپس بزرگداشت انسان هایی که تحت تعقیب و آزار رژیم نازی قرار گرفتند، آغاز می شود.

تصاویر

People stand still at the Machane Yehuda Market in Jerusalem, as a two-minute siren is sounded across Israel to mark Holocaust Remembrance Day on April 8, 2021. Today marks the annual memorial day commemorating the six million Jews killed by the Nazis in the Holocaust during World War Two. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 *** Local Caption ***

همزمان با آژیرها که در ۸ آوریل ۲۰۲۱ برای دو دقیقه در سراسر اسرائیل بیاد شش میلیون یهودی قربانی نسل کشی نازی ها بصدا درآمدند، مردم در اورشلیم در سکوت ایستاده اند. (Yonatan Sindel/Flash90 )

Israelis stand next to their cars as sirens mark a nationwide moment of silence in remembrance of the 6 million Jewish victims of the Holocaust, in Tel Aviv, Israel, Thursday, April 8, 2021. (AP Photo/Sebastian Scheiner)

روز ۸ آوریل ۲۰۲۱، روز یادبود هولوکاست در اسرائیل، مردم تل آویو در درازای دو دقیقه که آژیرها در سراسر اسرائيل بیاد شش میلیون یهودی قربانی یهودی هولوکاست در سکوت ایستاده اند؛ اسرائيل، ۸ آوریل ۲۰۲۱.
(AP Photo/Sebastian Scheiner)

Israelis stand in silence in Jerusalem on April 8, 2021 as sirens wail across Israel for two minutes marking the annual day of remembrance for the six million Jewish victims of the Nazi genocide. (Photo by Menahem KAHANA / AFP)

مردم اسرائیل در طول دو دقیقه ای که آژیرها در سراسر کشور، بیاد شش میلیون یهودی قربانی نسل کشی نازی ها، بصدا در می آید، در سکوت ایستاده اند. (Menahem KAHANA / AFP)

ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه، همزمان که بیاد شش میلیون یهودی که در جنگ جهانی دوم بدست نازی به قتل رسیدند، آژیرها بصدا در آمد، اسرائیل از حرکت ایستاد.

روز یادبود هولوکاست که هر ساله برگزار می شود، از اندوهناک ترین روزهای تقویم ملی اسرائيل است، و بخش اعظم کشور در بزرگداشت یاد و خاطره آنها که قربانی ماشین کشتار نازی ها شدند، به مدت دو دقیقه بحال تعطیل در می آید.

با بصدا درآمدن آژیرها زندگی در فضاهای عمومی اسرائيل متوقف شد، عابران پیاده بیحرکت بجا ایستادند، اتوبوس ها در خیابانهای شلوغ توقف کردند، اتوموبیل ها در بزرگراههای اصلی شهر، کنار زدند و ایستادند، و راننده ها با سرهای بزیر افکنده، کنار جاده برجا ایستادند.

آژیرها همچنین شروع مراسم اصلی روزی اندوهگین را خبر دادند که از شب قبل با مراسم رسمی افتتاحیهٔ «موزه یاد واشیم هولوکاست» در اورشلیم آغاز شده بود.

People stand still on the beach in Tel Aviv, as a two-minute siren is sounded across Israel to mark Holocaust Remembrance Day on April 8, 2021. Today marks the annual memorial day commemorating the six million Jews killed by the Nazis in the Holocaust during World War Two. Photo by Miriam Alster/Flash90 *** Local Caption ***

تصویر: مردم در طول دو دقیقه ای که آژیرها در سراسر اسرائیل بیاد قربانیان هولوکاست بصدا در می آیند، بیرحکت بر جا ایستاده اند، ۸ آوریل ۲۰۲۱. (AP Photo/Oded Balilty)

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله