اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۹۲

جستجو

آژانس بین المللی انرژی اتمی «نمی تواند تضمین کند» برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است؛ تهران مواد کافی برای تهیه بمب دارد

روز چهارشنبه دیدبان هسته ای سازمان ملل گفت قادر نیست صلح آمیز بودن برنامهٔ هسته ای ایران را تضمین کند و گفت در کسب پاسخ به پرسش های مربوط به وجود مواد هسته ای در گذشته در سایت های اعلام نشده «هیچ پیشرفتی» حاصل نشده است.

تصویر:‌ رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، IAEA، آخرین داده های وضعیت کنونی ایران را در وین، اتریش، به خبرنگاران اطلاع می دهد؛ ۹ ژوئن ۲۰۲۲. (Joe Klamar/AFP)
تصویر:‌ رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، IAEA، آخرین داده های وضعیت کنونی ایران را در وین، اتریش، به خبرنگاران اطلاع می دهد؛ ۹ ژوئن ۲۰۲۲. (Joe Klamar/AFP)

رئیس دیدبان هسته ای سازمان ملل با توجه به این که ذخیرهٔ اورانیم غنی شدهٔ ایران اکنون ۱۹ برابر حد مجاز ۲۰۱۵ است، «نگرانی روزافزون دارد».

وین، اتریش – روز چهارشنبه دیدبان هسته ای سازمان ملل گفت قادر نیست صلح آمیز بودن برنامهٔ هسته ای ایران را تضمین کند و گفت در کسب پاسخ به پرسش های مربوط به وجود مواد هسته ای در گذشته در سایت های اعلام نشده «هیچ پیشرفتی» حاصل نشده است.

در گزارشی که به رؤیت خبرگزاری فرانسه رسیده، آژانس بین المللی انرژی هسته ای IAEA گفته است «در موقعیتی نیست که بتواند ضمانت بدهد برنامهٔ هسته ای ایران منحصرا صلح آمیز است.»

همچنین یک دیپلمات ارشد در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت مقدار اورانیوم [که تهران در اختیار دارد] – اگر بیشتر غنی شود – برای تهیهٔ بمب اتمی کافی است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین گفت ایران همچنان به غنی سازی اورانیوم در سطوح بسیار فراتر از حد مجاز قرارداد فروپاشیدهٔ ۲۰۱۵ ادامه می دهد و ذخیرهٔ اورانیوم غنی شده اکنون ۱۹ برابر مقداری است که در توافق تعیین شده بود.

آژانس گفت مقدار اورانیوم غنی شدهٔ ۶۰٪ اکنون از ۴۳.۱ کیلوگرم به ۵۵.۶ کیلوگرم رسیده است. سطح خلوص نیز به آستانهٔ ۹۰ درصدی مورد نیاز برای تهیهٔ بمب بسیار نزدیکتر است.

یک دیپلمات بی نام در گفتگو با آژانس گفته است «ایران اکنون اگر بخواهد می تواند ۲۵ کیلوگرم [اورانیوم] ۹۰٪ تولید کند.» این دیپلمات گفت اگر تهران تصمیم به این کار بگیرد، در عرض سه تا چهار هفته قادر به انجام آن خواهد بود [مدت زمان لازم برای ساخت بمبی که دارای کارآیی باشد بیشتر است، و شاید حدود دو سال طول بکشد.]

در گزارش IAEA گفته شد که رافائل گروسی، دبیرکل آژانس «از این که ایران در این دوره از گزارش، در رابطه با مسائل حل نشدهٔ حافظتی با آژانس وارد گفتگو نشده و در نتیجه در حل این موضوعات پیشرفتی نیز حاصل نشده، روزبروز بیشتر نگران می شود.»

آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران فشار می آورده است که در خصوص وجود مواد هسته ای در سه سایت اعلام نشده توضیح بدهد.

تهران که مدعی است برنامه هسته ای کشور منحصرا صلح آمیز است، اصرار دارد برای احیای قرارداد ۲۰۱۵ با قدرت های جهان، تحقیقات آژانس پیرامون برنامه هسته ای کشور متوقف شود.


تصویر: در تصویر ماهواره ای Planet Labs PBC از ۹ مه ۲۰۲۲ تأسیسات زیرزمینی نطنز ایران، و نیز فعالیت ساختمانی جاری برای گسترش تأسیسات در کوهپایهٔ نزدیک به محل در جنوب نطنز مشاهده می شود. . (Planet Labs PBC via AP)

اطلاعات بیشتر در مورد