اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۱

جستجو

آویگیل آیدان، شهروند ۴ سالهٔ ایالات متحده-اسرائیل، که پدرومادرش هر دو به قتل رسیدند، آزاد شد

تصویر: آویگیل آیدان ۴ ساله در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از کیبوتص کفار ازا به اسارت گرفته شد. پدرومادر او هر دو آنروز به قتل رسیدند. او در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳ آزاد شد. (Courtesy)
تصویر: آویگیل آیدان ۴ ساله در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از کیبوتص کفار ازا به اسارت گرفته شد. پدرومادر او هر دو آنروز به قتل رسیدند. او در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳ آزاد شد. (Courtesy)

کودکی که در تهاجم ۷ اکتبر تروریست-های حماس به کفار ازا یتیم ماند، هنگامی به اسارت درآمد که مادرش کشته، و پدرش دچار جراحات مهلک شد، و خود با همسایه-ها مخفی شده بود.

آویگیل آیدان ۴ ساله در ۲۶ نوامبر تحت توافق آتش-بس موقت میان حماس و اسرائیل به میانجیگری قطر و ایالات متحده آزاد شد. آنچه در زیر می-خوانید روایت اسارت او است:

آویگیل آیدان چهار ساله روز ۷ اکتبر در کیبوتص کفار ازا، هنگامیکه در خانهٔ همسایه، خانوادهٔ برودوخ مخفی شده بود به اسارت حماس درآمد.

روئی آیدان، پدر آویگیل، عکاس وبسایت خبری وای-نت بود و صبح شنبه از خانه بیرون دویده بود تا از تروریست-های حماس که سوار بر گلایدر-آویزان بر فراز کیبوتص بودند، اولین تصاویر را بگیرد.

آیدان وقتی به عمق واقعه پی برد، دوباره به سمت خانه دوید، اما تا آنزمان تروریست-ها وارد خانهٔ او شده و همسرش اسمادار را کشته بودند.

سه فرزند این زوج، مایکل، آلمایا، و آویگیل به دنبال پدرشان بیرون رفته بودند، اما با نزدیک تروریست-ها، مایکل و آلمایا دوباره به خانه دویدند و آویگیل به خانهٔ همسایه دوید.

افراد مسلح حماس به آیدان شلیک کرده و او را به شدت مجروح کردند. او چندی بعد بر اثر جراحات درگذشت.

مایکل و آلمایا، ۹ ساله و ۶ ساله ۱۴ ساعت در کمدی در خانهٔ خود مخفی ماندند، و با کادر اعزام مگان دیوید آدوم که با تلفن با آنها روی خط ماند، و به آنها می-گفت در را قفل کنند و هیچ کس را راه ندهند تا «آدم-خوبها برسند» حرف می-زدند.

آویگیل که آن روز ۳ ساله بود، با خانوادهٔ همسایه، هگار ۴۰ ساله، اوفری ۱۰ ساله، یوآل ۹ ساله، و اوریا برودوخ ۴ ساله در اتاق امن خانهٔ آنها مخفی ماند. آویخای برودوخ، پدر خانواده از خانه بیرون رفت تا با تروریست-ها بجنگند

وقتی به خانه برگشت، همسرش، و کودکانش، و آویگیل مفقود شده بودند.

برادر آیدان، آمیت، تمام روز کوشیده بود با خانوادهٔ او تماس بگیرد، و ببیند چه خبر شده است. در نهایت، هنگامیگه آمالیا به تلفن جواب داد، به او گفت «تروریست-ها مامان و بابا را کشتند، اما نگران نباش، ارتش دارد می-رسد.»

مایکل و آلمایا اکنون پیش عمه و عموی خود هستند، و هیچ خبری از آویگیل، که او نیز مانند مادر و برادر و خواهرش شهروند ایالات متحده است، نداشتند.

آویگیل روز ۲۴ نوامبر، هنگامیکه هنوز در غزه در اسارت بود، چهار ساله شد.

https://www.timesofisrael.com/taken-captive-three-year-old-avigail-idan-hid-with-the-neighbors/

اطلاعات بیشتر در مورد