اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

آلمان گفت از جانب اسرائیل در لاهه مداخله خواهد کرد، حکم نسل-کشی را ناکار خواهد کرد

تصویر: اولاف شولز صدراعظم آلمان، چپ، حین گفتگو با استفان هبستریت سخنگوی دولت در جلسهٔ هفتگی کابینهٔ دولت آلمان در مقر صدارت عظما، برلین، آلمان، ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (AP Photo/Markus Schreiber)
تصویر: اولاف شولز صدراعظم آلمان، چپ، حین گفتگو با استفان هبستریت سخنگوی دولت در جلسهٔ هفتگی کابینهٔ دولت آلمان در مقر صدارت عظما، برلین، آلمان، ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (AP Photo/Markus Schreiber)

برلین علیه اتهامات آفریقای جنوبی به اسرائیل مبنی بر نقض کنوانسیون نسل-کشی، استدلالات خود را ارائه خواهد کرد؛ اما نخواهد توانست بر فراخوان موقت دادگاه در مطالبهٔ آتش-بس تأثیر بگذارد.

دولت آلمان اتهاماتی که روز جمعه در محضر دادگاه معتبر سازمان ملل مبنی بر ارتکاب «نسل-کشی» در غزه به اسرائیل وارد شد را شدیداً رد کرد و علیه «استفادهٔ ابزاری سیاسی» از این حکم هشدار داد و اعلام کرد به عنوان شخص ثالث در محضر دیوان بین المللی دادگستری حاضر خواهد شد.

استفان هبستریت سخنگوی دولت در بیانیه-ای گفت اسرائيل به دنبال تهاجم «غیرانسانی» حماس در ۷ اکتبر «از خود دفاع می-کند.»

هبستریت گفت آلمان تحت ماده-ای که به کشورهای امکان می-دهد در راستای شفاف-سازی موارد استفاده از کنوانسیون-های چند-جانبه اقدام کنند، به عنوان شخص ثالث در محضر دیوان بین المللی دادگستری حاضر خواهد شد.

این حرکت به آلمان امکان می-دهد استدلال خود بر این مبنا که اسرائیل کنوانسیون نسل-کشی را نقض نکرده، مرتکب نسل-کشی نشده و اقدام به ارتکاب نکرده را در دادگاه مطرح کند.

آلمان مدعی نیست پروندهٔ آفریقای جنوبی بر این کشور تأثیر حقوقی داشته و به این خاطر ملزوم به کسب اجازهٔ ICJ برای مداخلهٔ شخص ثالث نیست.

در جایگاه یکی از امضاکنندگان کنوانسیون نسل-کشی ۱۹۴۸، آلمان این حق را دارا است که به پرونده-های مطروحه بپیوندند و استدلالات خود پیرامون پرونده را ارائه کند. این کنوانسیون در پی کشتار عظیم یهودیان در هولوکاست به تصویب رسید و نسل-کشی را به عنوان «ارتکاب اقداماتی به قصد نابودی تمام یا بخشی از یک ملت، یک قوم، یک نژاد، یا پیروان یک مذهب» تعریف می-کند.


تصویر: از چپ به راست: دکتر تال بکر؛ پروفسور مالکوم شاو ک.سی.؛ دکتر گیلاد نوآم؛ دکتر گیلات راگوآن در جلسهٔ استماع پرونده-ای که آفریقای جنوبی با اتهام نسل-کشی اسرائیل در جنگ با حماس در غزه به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شده حضور یافتند؛ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴. (International Court of Justice)

هبستریت گفت آلمان «قصد دارد به عنوان شخص ثالث در دادگاه اصلی مشارکت کند»، به این معنا که برلین پروندهٔ ابتدایی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، که صدور حکم آن در له یا علیه نقض کنوانسیون نسل-کشی ممکن است سالها بطول انجامد، ورود خواهد کرد.

به همین ترتیب، این اقدام ظاهرا بر روند این هفته، یعنی جلساتی که طی آن آفریقای جنوبی از دادگاه خواهان صدور حکم موقتی است که اسرائيل را مکلف به آتش-بس کند، تأثیر نخواهد داشت. گمان می-رود حکم مربوط به این موضوع اضطراری-تر در طول یکماه صادر شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/germany-says-will-intervene-at-the-hague-on-israels-behalf-blasts-genocide-charge/

اطلاعات بیشتر در مورد