آلمان نگهبان سابق آشویتس که اکنون ۹۴ ساله است را به پنج سال زندان محکوم کرد
جستجو

آلمان نگهبان سابق آشویتس که اکنون ۹۴ ساله است را به پنج سال زندان محکوم کرد

نگهبان سابق اس.اس.، ۹۴ساله، در اردوگاه مرگ آشویتس راینهولد هانینگ، وارد دادگاهی در دتمولد آلمان شد.

نگهبان سابق اس.اس.، ۹۴ساله، در اردوگاه مرگ آشویتس راینهولد هانینگ، ۱۱ ژوئن ۲۰۱۶ وارد دادگاهی در دتمولد آلمان می شود
نگهبان سابق اس.اس.، ۹۴ساله، در اردوگاه مرگ آشویتس راینهولد هانینگ، ۱۱ ژوئن ۲۰۱۶ وارد دادگاهی در دتمولد آلمان می شود

راینهولد هانینگ در ۱۷۰هزار مورد تسهیل قتل مجرم شناخته شد؛ وی در ۱۸سالگی به اس.اس پیوست؛ از ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۴ در کمپ بود، و ادعا داشت که در قتل ها دستی نداشته است.

نگهبان سابق اس.اس.، ۹۴ساله، در اردوگاه مرگ آشویتس راینهولد هانینگ، ۱۱ ژوئن ۲۰۱۶ وارد دادگاهی در دتمولد آلمان شد.

برلین – یک گروهبان سابق اس.اس. که نگهبان آشویتس بود، پس از آنکه روز جمعه به اتهام کشتن ۱.۱ میلیون یهودی و غیریهودی در اردوگاه مرگ نازی در لهستان اشغالی، در ۱۷۰هزار مورد همدستی در قتل مجرم شناخته شد، به پنج سال زندان محکوم گردید.

راینهولد هانینگ در دادگاه دولتی دتمولد اعتراف کرد که در ۱۸سالگی به اس.اس. پیوسته و از ژانویه ۱۹۴۲ تا ژوئن ۱۹۴۴ در آشویتس خدمت کرده است، اما گفت در کشتارهای این اردوگاه دستی نداشته است.

وی در ماه آوریل به دادگاه گفت «این که من جزئی از چنین سازمان جنایی ای بودم، عمیقا ناراحتم می کند. شرمنده ام که شاهد بی عدالتی بودم و در مقابله با آن کاری نکردم؛‌ به این خاطر، عذرخواهی می کنم».

هانینگ به رغم سن و سال اش، در طول چهار ماه دادگاه هوشیار به نظر می رسید و به شهادت ها توجه نشان می داد و گهگاه تنهایی در حیاط دادگاه با کمک ویلچیر قدم می زد.
چند بازمانده آشویتس که همگی سالخورده و همسن بودند، در این دادگاه شهادت داده و از تجربیات خود گفتند. ایشان از جمله گروه ۴۰ نفری بازمانده یا خانواده بازماندگانی هستند که به «جمع شاکیان» در آلمان پیوسته اند و طی روندی که اکنون در آلمان قانونی به شمار می آید در دادگاه شهادت دادند.

لئون شوارزباون، بازمانده ۹۵ساله آشویتس از برلین که به عنوان مزدور (کارگر بی مزد/برده) به بیگاری گرفته شد تا به ساخت کارخانه ای برای سیمنز در بیرون از اردوگاه کمک کند، در ابتدای این محکمه به دادگاه گفت که وی مرتبا می دیده است که شعله های آتش از دودکش کوره های آدم سوزی آشویتس بیرون می آید.

وی به دادگاه گفت «آتش زیادی از دودکش ها بیرون می آمد، دود نبود، فقط آتش بود. و داشتند آدم می سوزاندند».
شوارزباون بعدها گفت که وی نمی خواهد هانینگ به زندان برود و خوشحال است که وی معذرت خواهی کرده، اما امیدوار بود که برای آگاه کردن نسل جوان، جزئیات بیشتری درباره تجربیات اش در آشویتس ارائه کند.
شوارزباون گفت «حقیقت تاریخی مهم است».

هانینگ در ۱۳سالگی و در سال ۱۹۳۵ همراه همکلاسی های اش به «جوانان هیتلر» پیوست، بعد در ۱۸سالگی در ۱۹۴۰ با تشویق مادرخوانده اش به وافن اس.اس. ملحق شد. وی پیش از آنکه در جنگی در کیف در ۱۹۴۱ ترکش های نارنجک به سر و پای اش اصابت کند، در جنگ جهانی دوم در چندین نبرد شرکت داشت.

وی به دادگاه گفت که وقتی از این جراحات سلامتی خود را بازیافت، درخواست کرد که به جبهه برگردانده شود اما فرمانده اش تصمیم گرفت که وضعیت وی با شرایط خط مقدم نمی خواند و بنابراین وی را به آشویتس فرستاد. وی نمی دانست آشویتس چه جور جایی است.

گرچه هیچ مدرکی وجود ندارد که هانینگ را مسوول یک جرم خاص نشان دهد، اما وی تحت یک استدلال قانونی جدید محاکمه شد زیرا وی در مقام نگهبان به عملیات این اردوگاه مرگ کمک کرده و بنابراین می تواند به جرم همدستی در قتل محاکمه شود. گرچه اتهام های هانینگ به دوره بین ژانویه ۱۹۴۳ تا ژوئن ۱۹۴۴ تمرکز می کنند، دادگاه اما گفت تمام زمان خدمت وی را لحاظ خواهد کرد.
همین استدلال استفاده شده در مورد هانینگ، سال گذشته علیه گروهبان اس.اس. اسکار گرونینگ به کار برده شده و وی در ۳۰۰هزار مورد همدستی در قتل مجرم شناخته شد. عالیترین دادگاه تجدیدنظر آلمان قرار است تابستان جاری درباره صحت حکم گرونینگ نظر دهد.

گرونینگ ۹۵ساله به چهار سال زندان محکوم شد اما با توجه به مسیر طولانی روند تجدیدنظر و کهنسالی وی، بعید است که وی پشت میله های زندان برود.
دادستان آندریاس برندل، در مورد پرونده هانینگ پیشنهاد شش سال زندان را داد، اما وکیل مدافع وی اعلام تبرئه کرد و استدلال قانونی جدید را نپذیرفت.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله