آغاز محاکمۀ وزیر سابق اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران
جستجو

آغاز محاکمۀ وزیر سابق اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران

در ادامۀ رسیدگی به پروندۀ جنجالیِ یک وزیر سابق دولت اسرائیل به اتهام جاسوسی برای رژیم ایران، محاکمۀ وی امروز پنجشنبه در اورشلیم آغاز شد.

گونن سیگو
گونن سیگو

در ادامۀ رسیدگی به پروندۀ جنجالیِ یک وزیر سابق دولت اسرائیل به اتهام جاسوسی برای رژیم ایران، محاکمۀ وی امروز پنجشنبه در اورشلیم آغاز شد.

به گزارش صدای آمریکا، گونن سیگو سال جاری میلادی در گینه استوایی بازداشت و تحویل اسرائیل داده شد و شین بت، نهاد امنیتی داخلی اسرائیل گفته است که گونین سیگو به عنوان عاملی برای اطلاعات ایران فعالیت کرده است و به «ارتکاب جرم های کمک به دشمن در زمان جنگ و جاسوسی علیه کشور اسرائیل» متهم است.

در دادگاه اورشلیم که گونن سیگو نیز در آن حاضر بود، دادستان گفت شدت پرونده در زمانی که یک وزیر سابق برای کشوری که بزرگترین دشمن اسرائیل است جاسوسی می کرده، قابل اغماض نیست. وکیل سیگو گفته است همه موارد مربوط به این پرونده را هنوز دریافت نکرده است.

بر اساس گزارش ها، دادگاه او پشت درهای بسته برگزار می شود.

لازم به ذکر است؛ سیگو که در کابینه اسحاق رابین در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی خدمت کرده بود در سال ۲۰۰۴ به اتهام قاچاق ۳۲ هزار قرص روان گردان اکستازی از هلند به اسرائیل و به خاطر استفاده از یک گذرنامه دیپماتیک تاریخ گذشته، دستگیر شد.

هنوز مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به این رخداد واکنشی نشان نداده اند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله