آغاز سرمایه گذاری موساد در راه‌اندازی فناوری های جدید
جستجو

آغاز سرمایه گذاری موساد در راه‌اندازی فناوری های جدید

یک مقام ارشد دفتر نخست وزیر اسرائیل گفت پروژه‌ی جدید سرمایه‌گذاری موساد به نام لیبرتاد، «نمونه‌ی تازه‌»ی کارکرد آژانس جاسوسی با استفاده از فناوری پیشرفته خواهد بود.

The Mossad Wikicommons)
The Mossad Wikicommons)

یک مقام ارشد دفتر نخست وزیر اسرائیل گفت پروژه‌ی جدید سرمایه‌گذاری موساد به نام لیبرتاد، در زمینه‌ی فناوری امروز اعلام شد و «نمونه‌ی تازه‌»ی کارکرد آژانس جاسوسی با استفاده از فناوری پیشرفته خواهد بود.

علی گورنر، مدیر پ‌ام‌او که بیش از یک سال است با موساد در این پروژه همکاری می‌کند، به تایمز اسرائیل گفت این یک نمونه‌ی تازه است که ما تهیه و تولید کرده‌ایم و به موساد امکان پرداخت هزینه‌های توسعه‌ی فناوری را می‌دهد».

وی گفت با توجه به تاریخچه‌ی این سازمان، موساد همیشه از فناوری جلو بوده است. آنچه ما امروز داریم عوض می‌کنیم این است که در موساد، دیگر محصولات مورد نیاز را از بیرون خریداری نمی‌کنم، بلکه موساد را در روند تهیه و تولید محصولات دخیل می‌کنیم تا نفوذ بیشتری داشته باشد و در ثبت فناوری‌هایی که مورد استفاده قرار می‌دهد آزادی عمل بیشتری داشته باشد.

گورنر گفت با توجه به تاریخچه‌ی این سازمان،«از نقطه‌نظر فناوری، موساد همیشه پیشگام بوده است». واقعیت این است که آینده‌ی فناوری و واقعیت آینده به دست کمپانی‌های راه‌انداز در گوشه کنار جهان تعیین می‌شود، به خصوص در اسرائیل».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله