اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

آشوب چند-ساعته میان گروههای رقیب اریتریایی مهاجر، و پلیس در تل آویو ۱۴۰ مجروح بجای گذاشت

یک خودرو پلیس به دست پناهجویان اریتریایی در تظاهرات علیه رژیم در تل آویو آسیب دید؛ ۲ سپتامبر ۲۰۲۳. 
(Avshalom Sassoni/Flash90)
یک خودرو پلیس به دست پناهجویان اریتریایی در تظاهرات علیه رژیم در تل آویو آسیب دید؛ ۲ سپتامبر ۲۰۲۳. (Avshalom Sassoni/Flash90)

در مراسم سفارت، فعالان هوادار و ضد رژیم درگیر زدوخورد شده و ۱۵ تن بشدت مجروح شدند؛ ۳۰ پلیس زخمی شدند؛ پیشاپیش به پلیس هشدار داده شده بود، پلیس اما به تقاضاهای مبنی بر لغو مراسم اعتنا نکرد.

تصاویر


معترضان اریتریایی در تل آویو با پلیس ضد-شورش درگیر شدند؛ ۲ سپتامبر ۲۰۲۳. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)


پناهجویان اریتریایی در تظاهرات اعتراضی علیه رژیم در تل آویو، ۲ سپتامبر ۲۰۲۳.
(Avshalom Sassoni/Flash90)


فعالان ضد-دولتی اریتریایی، چپ، با حامیان دولت اریتره در تل آویو درگیر شدند؛ اسرائیل، ۲ سپتامبر ۲۰۲۳.
(AP Photo/Ohad Zwigenberg)


آسیبی که در آشوب پناهجویان اریتریایی علیه رژیم این کشور در تل آویو وارد شد؛ اسرائيل، ۲ سپتامبر ۲۰۲۳.
(Avshalom Sassoni/Flash90)


پناهجویان اریتریایی در اعتراض علیه رژیم این کشور در تل آویو، اسرائیل، ۲ سپتامبر ۲۰۲۳.
(Avshalom Sassoni/Flash90)


پناهجویان اریتریایی در اعتراض علیه رژیم این کشور در تل آویو، اسرائيل، ۲ سپتامبر ۲۰۲۳.
(Itai Ron/Flash90)


آسیبی که در اعتراضات پناهجویان اریتریایی علیه رژیم این کشور در تل آویو وارد شد؛ اسرائيل، ۲ سپتامبر ۲۰۲۳.
(Avshalom Sassoni/Flash90)


بنایی در تل آویو که در اعتراضات پناهجویان اریتریایی مخالف رژیم این کشور آسیب دید؛ اسرائيل، ۲ سپتامبر ۲۰۲۳.
(Israel Police)


معترضان اریتریایی با پلیس ضد-شورش اسرائیل در تل آویو درگیر شدند؛ اسرائیل، ۲ سپتامبر ۲۰۲۳.
(AP Photo/Ohad Zwigenberg)

روز شنبه، پناهجویان اریتریایی در تظاهرات علیه رژیم کشور خود در تل آویو با حامیان رژیم درگیر شده و هر دو گروه با پلیس که برای برقراری نظم تلاش می-کرد، درگیر شدند. این زدوخورد حدود ۱۴۰ نفر بجای گذاشت که وضعیت ۱۵ تن از ایشان وخیم است.

تظاهراتی که علیه دولت حاکم اریتره بپا خاست، به خشونت کشیده شد و چندین ساعت به طول انجامید.

خدمات آمبولانس مگان دیوید آدوم گفت ۳۰ تن از نیروهای پلیس نیز در میان زخمی-شدگان هستند که جراحات ایشان سطحی تا متوسط است.

مرکز درمانی آخیلوف تل آویو گفت ۱۴ تن از مجروحانی که در وضعیت وخیم قرار دارند را مداوا کرده که جراحات ۱۱ تن از ایشان بر اثر اصابت گلوله است. ۴ تن از یازده نفر تحت عمل جراحی قرار گرفتند. جراحات دیگر بر اثر چاقوکشی، و جراحت در ناحیهٔ است.

شماری از معترضان مجروح به مرکز درمانی ولفسون در هولون منتقل شدند. این بیمارستان هنوز در خصوص وضعیت مجروحانی که به آنجا منتقل شدند، بیانیه نداده است.

پروفسور رانی گمزو، رئیس مرکز درمانی آخیلوف، گفت جمعیت قربانیان این واقعه در ابعادی بود که بیمارستان از بمبگذاری-های تروریستی انتفاضهٔ دوم تا کنون به خود ندیده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/eritrean-protesters-against-asmara-regime-clash-with-tel-aviv-police-who-fire-in-air/

اطلاعات بیشتر در مورد