آرای عمومی حاکی است اسرائیلی ها نه از ترامپ برآشفته اند، نه با سندرز به هیجان آمده اند
جستجو
اختصاصی

آرای عمومی حاکی است اسرائیلی ها نه از ترامپ برآشفته اند، نه با سندرز به هیجان آمده اند

دانلد ترامپ، نامزد پیشتاز جمهوریخواهان در رقابت های نامزدی ریاست جمهوری ایالات متحده، در میان اسرائيلی ها کمتر عصبیت ایجاد کرده تا در آمریکا.

دونالد ترامپ
دونالد ترامپ

۶۱ درصد یهودیان باور دارند نامزد پیشتاز جمهوریخواهان، موافق اسرائيل است، و بقیه یکی از دو گزینه دموکرات ها، کلینتون را ترجیح می دهند.

بنا به همه پرسی ماهانه انستیتوی دموکراسی اسرائيل که روز یکشنبه منتشر شد، نامزد پیشتاز جمهوریخواهان در رقابت های نامزدی ریاست جمهوری، دانلد ترامپ، در میان اسرائيلی ها کمتر عصبیت ایجاد کرده تا در آمریکا. شمار زیادی (۶۱ درصد) باور دارند که موضع او در مقابل کشور یهودی «تقریبا» دوستانه است، و یا «خیلی» دوستانه است.

تنها ۱۴ درصد او را «نه زیاد دوستانه» و «کاملا غیردوستانه» ارزیابی می کنند – در کنار چندین عبارت حامی اسرائيل، در جایی نیز گفته است که سعی خواهد کرد در توافق صلح نقش «خنثی» داشته باشد. مختصر این که، انستیتوی دموکراسی اسرائيل، گفته است ۴۴ درصد از اعراب اسرائیلی هیچ نظری در مورد ترامپ ندارند، و اشاره می کند که این رقم بزرگتر از آن است که «این پرسش، به حساب آورده شود».

هنگامی که صحبت انتخابات به میان می آید، یک/سوم (۳۴ درصد) از یهودیان اسرائيل باور دارند که یک رئیس جمهور جمهوریخواه از یک رئیس جمهوریخواه (۲۸ درصد) با اسرائيل موافقت خواهد داشت. این درصدها، در میان عرب های اسرائيلی، برعکس است و ۴۷ درصد از آنها می گویند که یک رئیس جمهوری دموکرات بیشتر با اسرائیل موافقت خواهد داشت؛ ۳۰ درصد هیچ تفاوتی میان دو حزب نمی بینند؛ و ۲۳ درصد باور دارند یک رئیس جمهور جمهوریخواه بیشتر با اسرائيل موافقت خواهد داشت.

در مقایسه میان دو نامزد دموکرات، اسرائيلی ها هیلاری کلینتون را به برنی سندرز یهودی بسیار بیشتر ترجیح می دهند و ۴۰.۵ معتقدند کلینتون، از نقطه نظر منافع اسرائيل «بسیار بهتر» است، و «تنها ۱۶.۵ درصد» معتقدند که سندرز بیشتر با اسرائيل موافقت خواهد داشت.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله