اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۳

جستجو

آذربایجان یک مرد افغانستانی که قصد حمله به سفارت اسرائیل داشت رادستگیر کرد

فوزان موسی خان اهل افغانستان که به ظن توطئهٔ حمله به سفارت اسرائیل درآذربایجان دستگیر شد.
screenshot
فوزان موسی خان اهل افغانستان که به ظن توطئهٔ حمله به سفارت اسرائیل درآذربایجان دستگیر شد. screenshot

فوزان موسی خان با اتهام برنامه-ریزی توطئه-ای بالقوه مرگبار در باکو دستگیر کرد؛نیروی امنیتی در جستجوی اعضای دیگر این واحد است.

سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان روز دوشنبه اعلام کرد نیروهایامنیتی آذربایجان یک تبعهٔ ۲۳ سالهٔ افغانستان را به ظن برنامه-ریزی حملهٔ بهسفارت اسرائیل در باکو دستگیر کردند.

در این بیانیه مشخص نشد او مظنون است که هیئت سیاسی اسرائیل را هدف گرفته است، اماتایمز اسرائیل مطلع شد که او در هتل هایت ریجنسی در نزدیکی سفارت دیده شده و اکنونتحت بازجویی مقامات آذربایجانی است.

سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان در بیانیه-ای گفت «فوزان موسی خان، شهروندجمهوری اسلامی افغانستان، زادهٔ ۱۹۹۰، با افرادی دیگر مشغول توطئه برای اقدامتروریستی شامل انفجار، آتش-سوزی، و یا دیگر رویدادهای مشابه منجر به مرگ افراد،آسیب جسمی، آسیب به اموال، و دیگر رویدادهای خطرناک اجتماعی بوده تا در جامعه آشوبایجاد کند و بر تصمیم-گیریهای مقامات دولتی و سازمانهای بین المللی تأثیر بگذارد.»

آذربایجان گفت خان از «یک کشور خارجی» برای زیر نظر گرفتن «سفارت کشور سوم»، جذبنیرو، و تهیهٔ تسلیحات و بودجهٔ مالی [به آذربایجان] آمد.»

سازمان اس.اس.اس. می-کوشد دیگر اعضای واحدی که با خان همکاری می-کرده را بیابد.

گرچه در این بیانیه مشخص نشد خان از کدام کشور به آذربایجان آمد، اما کشور همسایه،ایران، از مدتها پیش تبعهٔ کشور ثالث را برای برنامه-ریزی حمله-های تروریستی علیههدف-های اسرائيلی و یهودی گماشته است.


تصویر: باکو، پایتخت کشور انرژی-خیز آذربایجان. (photo credit: CC BY David Davidson/Flikr)  ماه گذشته سرویس اطلاعاتی قبرس خبر داد که توطئهٔ ایران علیه یهودیان و اسرائیلی-ها را خنثی کرده است.

در ماه مارس، پلیس یونان دو تبعهٔ پاکستان که متهم به برنامه-ریزی برای اقدامتروریستی تلفات-جمعی در یک رستوران یهودی و مرکز چباد در آتن بوده-اند را دستگیرکرده است.

در ماه نوامبر، مقامات امنیتی گرجستان گفتند اقدام اخیر نیروی قدس، بازویفراسرزمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قصد قتل یک فرد معتبراسرائیلی-گرجستانی که در تفلیس، پایتخت این کشور مقیم بوده را خنثی کرده-اند.

این اقدام به دنبال توطئه-های دیگر ایران برای آسیب به اسرائیلی-های مقیم منطقهانجام شد. در ژوئن ۲۰۲۲، ترکیه و اسرائيل طرح حمله به اسرائیل در استانبول را خنثیکردند، و در اکتبر ۲۰۲۱، اقدامی به قصد قتل یک تاجر اسرائیلی در قبرس صورت گرفت.بنا به گزارش-های منتشره، قاتل سوم اصلیت آذربایجانی داشت و با پاسپورت روسی ازروسیه به قبرس پرواز کرده بود.

متن کامل را درلینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/azerbaijan-arrests-afghan-man-for-planning-attack-on-israels-embassy/

اطلاعات بیشتر در مورد