اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۰

جستجو

آذربایجان شش بنیانگرای اسلامی را بر سر «توطئهٔ کودتا»ی منتسب به ایران دستگیر کرد

باکو، آذربایجان – روز سه-شنبه آذربایجان شش مرد را که گفته است با سرویس مخفی اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده و مشغول توطئهٔ کودتا در کشور حاشیهٔ خزر بودند را دستگیر کرد. این رویداد آخرین اصطکاک میان باکو و تهران است.

تصویر تزئینی: یک افسر پلیس حین نگهبانی مقابل سفارت ایران در باکو، آذربایجان، ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳. 
(AP Photo/Aziz Karimov)
تصویر تزئینی: یک افسر پلیس حین نگهبانی مقابل سفارت ایران در باکو، آذربایجان، ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (AP Photo/Aziz Karimov)

باکو می-گوید این مردان در نهاد امنیتی ایران آموزش دیده و می-خواستند دولت را سرنگون کرده و حاکمیت شرع برقرار کنند.

باکو، آذربایجان – روز سه-شنبه آذربایجان شش مرد را که گفته است با سرویس مخفی اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده و مشغول توطئهٔ کودتا در کشور حاشیهٔ خزر بودند را دستگیر کرد. این رویداد آخرین اصطکاک میان باکو و تهران است.

روابط میان دو کشور همسایه از مدت-ها پیش به وخامت گراییده است و آذربایجان از متحدان نزدیک ترکیه، رقیب تاریخی ایران است و با اسرائيل، دشمن خونی ایران نیز روابط نزدیک دارد.

دستگیری فوق در پی ماهها تنش دیپلماتیک انجام شد.

باکو گفت شش تبعهٔ آذربایجان «از سوی سرویس-های مخفی اطلاعاتی ایران برای ایجاد آشوب در. کشور گسیل شده بودند.»

باکو خبر دستگیری را در بیانیهٔ مشترک وزیر کشور، آژانس امنیتی، و دادستانی کل اعلام کرد.

طبق اظهار آذربایجان، گروه فوق مشغول طرح توطئه-ای برای «ایجاد جوخهٔ مقاومت» به قصد استقرار حاکمیت شرع در آذربایجان از طریق شورش مسلحانه و سرنگونی خشونت-آمیز حاکمیت قانون اساسی کشور بوده است.

آذربایجان افراد دستگیر-شده را به «شرکت در پروپاگاندای بنیانگرایی دینی به هواداری ایران،‌ پیروی از دستورات فرا-مرزی برای نقص سنّت رواداری آذربایجان» متهم کرد.

طبق اظهار آذربایجان، این افراد با پرداخت پول حاصل از معاملهٔ مواد مخدر، «اسلام بنیانگرا» را تبلیغ می-کرده-اند.

در ماه ژانویه، چند روزی پس از آنکه یک فرد مسلح به سفارت هجوم برده و یک نگهبان را کشته و دو تن دیگر را مجروح کرد، آذربایجان سفارت خود در ایران به حال تعطیل درآورد.

باکو مدعی است سرویس-های مخفی اطلاعاتی ایران در این حمله نقش داشته-اند.

سال گذشته، آذربایجان که از کشورهای نفت-خیز جهان است، پنج تبعهٔ خود را به علت جاسوسی برای ایران، و ۱۷ تای دیگر را که مدعی بود در یک «گروه مسلح غیرقانونی که توسط ایران ایجاد شده» عضو بوده-اند، دستگیر کرد.

آذربایجان، پیش از این بخاطر حمایت ایران از ارمنستان در جنگ دهها ساله بر سر اشغال ناگورنو قراباغ، از ایران انتقاد کرده است.

ایران که میهن میلیون-ها آذربایجانی ترک-زبان است، از مدتهای مدید آذربایجان را بخاطر ترویج علائق جدایی-طلبانه در قلمرو کشور سرزنش کرده است.

تهران همچنین نگران است که اسرائیل، از صادرکنندگان اسلحه به باکو، در حملهٔ احتمالی به ایران از قلمرو آذربایجان استفاده کند.

ماه گذشته، با گشایش اولین سفارت باکو در اسرائیل، آذربایجان و اسرائیل روابط استراتژیک خود را از نو تحکیم کردند.


تصویر: الی کوهن وزیر خارجه، راست، در کنفرانس مطبوعاتی به همراه جیهان بایراموف وزیر خارجهٔ آذربایجان در اورشلیم، ۲۹ مارس ۲۰۲۳. (Miri Shimonovich/ Foreign Ministry)

اطلاعات بیشتر در مورد