آخرین یهودی علنی افغانستان کشور را به قصد اسرائیل ترک می کند
جستجو

آخرین یهودی علنی افغانستان کشور را به قصد اسرائیل ترک می کند

مردی که در ده سالهٔ گذشته به عنوان آخرین یهودی افغانستان شناخته شده بوده، اکنون کشور را به قصد اسرائیل ترک می کند زیرا ترس آن را دارد که وعدهٔ خروج نظامی ایالات متحده خلائی در کشور بجای بگذارد که با گروه های بنیانگرا مانند طالبان پر شود.

تصویر: زبولون سیمانتوف، حین قرائت کتاب دعا پیش از عید روش هشانا در کابل، افغانستان، ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۹. 
(Paula Bronstein/Getty Images/File via JTA)
تصویر: زبولون سیمانتوف، حین قرائت کتاب دعا پیش از عید روش هشانا در کابل، افغانستان، ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۹. (Paula Bronstein/Getty Images/File via JTA)

«زبولون سیمانتوف» که متولی تنها کنیسای کشور است، نگران آن است که وعدهٔ خروج ارتش ایالات متحده خلائی بجای بگذارد که با طالبان پر شود.

تلگرام یهود – مردی که در ده سالهٔ گذشته به عنوان آخرین یهودی افغانستان شناخته شده بوده، اکنون کشور را به قصد اسرائیل ترک می کند زیرا ترس آن را دارد که وعدهٔ خروج نظامی ایالات متحده خلائی در کشور بجای بگذارد که با گروه های بنیانگرا مانند طالبان پر شود.

زبولون سیمانتوف روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری عرب نیوز گفت، «در اسرائیل، با تماشای تلویزیون رویدادهای افغانستان را دنبال خواهم کرد،».

سیمانتوف ۶۱ ساله گفت پائیز امسال، در پایان فصل اعیاد، افغانستان را ترک خواهد کرد.

همسرش که زنی از یهودیان تاجیکستان است، و دو دخترشان، از ۱۹۹۸ در اسرائیل بسر می برند. اما سیمانتوف دهه ها است که در میان خشونت و آشوب سیاسی، و از جمله دوران حاکمیت طالبان و دورهٔ جنگ افغانستان با ایالات متحده، در وطن خود افغانستان مانده تا از تنها کنیسای کشور که در «کابل»، پایتخت کشور واقع شده، مراقبت کند.

سیمانتوف در گفتگو با عرب نیوز گفت «مثل «شیر» یهودیان از کنیسای کابل محافظت کردم،».

سیمانتوف که فروشندهٔ قالی و جواهر است، در «هرات» افغانستان بدنیا آمده که دهها سال پیش محل زندگی صدها یهودی بود. سپس به کابل رفت، و پس از آن در ۱۹۹۲ به تاجیکستان فرار کرد و پس از مدتی باز به پایتخت افغانستان بازگشت.

در غیاب او، کنیسا بسته خواهد و دورانی از حیات یهودی، که علما معتقدند دست کم ۲۰۰۰ سال پیش آغاز شده، در کشور بپایان خواهد رسید.

هفتهٔ گذشته، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، در رابطه با مقاله ای پیرامون مهاجرت گروه های بسیاری از اقلیت های کشور، سیمانتوف گفت، «اگر طالبان بازگردند، ما را با لگد بیرون خواهند راند،».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله