آتش سوزی عظیم اطراف اورشلیم مهار شد، اما هنوز در نقاطی احتمال گسترش حریق موجود است
جستجو

آتش سوزی عظیم اطراف اورشلیم مهار شد، اما هنوز در نقاطی احتمال گسترش حریق موجود است

بااینحال اسرائیل در حالیکه آتش نشانان برای فرونشاندن دهها نقطهٔ باقیماندهٔ حریق از یکدیگر سبقت می گرفتند، پیشنهاد کمک تشکیلات خودگردان فلسطینیان را پذیرفت.

مأموران آتش نشانی در تلاش به اطفای حریق نزدیک موشاو گیوات یئریم، نزدیک اورشلیم، ۱۶ اوت ۲۰۲۱. 
(Olivier Fitoussi/Flash90)
مأموران آتش نشانی در تلاش به اطفای حریق نزدیک موشاو گیوات یئریم، نزدیک اورشلیم، ۱۶ اوت ۲۰۲۱. (Olivier Fitoussi/Flash90)

این آتش سوزی بزرگتر از آتش سوزی «کارمل» در ۲۰۱۰ است و مقامات پیش بینی کردند ترمیم پیامدهای آن دهه ها بطول بینجامد؛ در تلاش خیره کنندهٔ جاری برای فرونشاندن دهها حریقی که بپا خاسته، فلسطینیان آتش نشانان خود را به کمک فرستادند.

تصاویر

Firefighters try to extinguish a fire at moshav Giva’at Ye’arim. The forest fire has been raging in the forests outside of Jerusalem since yesterday. August 16, 2021. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 ***

مأموران آتش نشانی در تلاش به اطفای حریق نزدیک موشاو گیوات یئریم، نزدیک اورشلیم، ۱۶ اوت ۲۰۲۱.
(Olivier Fitoussi/Flash90)

Firefighter planes try to extinguish a fire at moshav Giva’at Ye’arim. The forest fire has been raging in the forests outside of Jerusalem since yesterday. August 16, 2021. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption ***

از آتش سوزی جنگلی در حومه اورشلیم که به سمت دامنهٔ جنوبی شهر در حال گسترش است، دود بهوا بر می خیزد؛ ۱۶ اوت ۲۰۲۱. (Yonatan Sindel/Flash90)

Firefighter planes try to extinguish a fire at moshav Giva’at Ye’arim. The forest fire has been raging in the forests outside of Jerusalem since yesterday. August 16, 2021. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption

هواپیماهای آتش نشانی در تلاش به اطفای آتش در گیوات یئریم، حومه اورشلیم، ۱۶ اوت ۲۰۲۱.
(Yonatan Sindel/Flash90)

Smoke billows from a forest fire at the Jerusalem mountains near the Israeli village of Moshav Shoresh, on August 16, 2021. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP)

دود از حریق جنگلی کوهپایه های اورشلیم، نزدیک روستای موشاو شورش اسرائیل بهوا بر می خیزد؛ ۱۶ اوت ۲۰۲۱. (Ahmad GHARABLI / AFP)

Cars drive on a road as heavy smoke and flames rise from a forest fire at the Jerusalem mountains near the Israeli village of Moshav Shoresh, on August 15, 2021 – Residents of several villages on the outskirts of Jerusalem were evacuated Sunday due to a large forest fire, Israeli police said. Firefighters supported by firefighting aircraft were working to put out the blaze, as smoke was visible from much of the city. (Photo by Menahem KAHANA / AFP)

در جاده ای که دود و شعله های آتش کوهپایه های اورشلیم، نزدیک روستای موشاو شورش بهوا برخاسته، اتوموبیل در حال گذرند؛ ۱۵ اوت ۲۰۲۱. (Menahem KAHANA / AFP)

روز سه شنبه، در سومین روز آتش سوزی عظیم اطراف اورشلیم، در حالیکه مأموران آتش نشانی می کوشیدند آتش در حال گسترش را خاموش کنند، رئیس اداره امداد و آتش نشانی اسرائیل، با اطمینان آشکار از مهار شعله های آتش، گفت دیگر نیازی به کمک های بین المللی نیست.

بااینحال اسرائیل در حالیکه آتش نشانان برای فرونشاندن دهها نقطهٔ باقیماندهٔ حریق از یکدیگر سبقت می گرفتند، پیشنهاد کمک تشکیلات خودگردان فلسطینیان را پذیرفت.

این آتش سوزی عظیم حدود ۶۲۰۰ کیلومتر از جنگل های اطراف اورشلیم را از روز یکشنبه تا کنون نابود کرده است و ابعاد آن از آتش سوزی جنگلی دسامبر ۲۰۱۰ در شمال کشور که طی آن حدود ۲۴۰۰۰ دونام مساحت جنگلی سوخت و جان ۴۴ تن را گرفت، فرا رفته است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله