آتش سوزی بر اثر فرود بالون آتش زا در جنوب، پس از آنکه اسرائیل گذرگاههای مرزی غزه را مسدود کرد
جستجو

آتش سوزی بر اثر فرود بالون آتش زا در جنوب، پس از آنکه اسرائیل گذرگاههای مرزی غزه را مسدود کرد

روز سه شنبه، یکروز پس از آنکه شماری حمله مشکوک آتشزا از ناحیه محصور فلسطینی در اسرائیل مشاهده شد، دست کم دو آتش سوزی در جنوب اسرائیل با هوانوردهای مشکوک به آتشزا که از غزه پرواز داده شده اند، ایجاد شده است.

یکروز پس از بروز بیش از ۱۰ آتش سوزی که گمان می رود با پرتاب [بالون های حامل مواد منفجره» ناحیه محصور فلسطینیان ایجاد شده باشد، بار دیگر گزارش از آتش سوزی در نزدیکی دو محله، و درخواست اقدامات شدیدتر در دست است.

روز سه شنبه، یکروز پس از آنکه شماری حمله مشکوک آتشزا از ناحیه محصور فلسطینی در اسرائیل مشاهده شد، دست کم دو آتش سوزی در جنوب اسرائیل با هوانوردهای مشکوک به آتشزا که از غزه پرواز داده شده اند، ایجاد شده است.

گزارشی از آسیب جسمی ناشی از این آتش سوزیها که در نزدیکی «کیبوتص اِرِز» و «کیبوتص اور ها نِر»، در فاصله چندکیلومتری شمال نوار غزه ایجاد شد، در دست نیست.

ساعاتی پس از آن که اسرائیل در پاسخ به افزایش پرتاب بالون های آتشزا، گذرگاه بازرگانی «کِرِم شالوم» به نوار غزه را «تا اطلاع ثانوی» بست، شعله های آتش مشاهده شدند.

مقام مسؤول ارتباطات ارتش با فلسطینیان در بیانیه دوشنبه شب اعلام کرد انتقال سوخت، و امداد بشردوستانه، از جمله مواد غذایی به داخل نوار همچنان مجاز است.

رهبران جوامع نزدیک ناحیه محصور فلسطینیان از دولت و ارتش خواسته اند برای توقف این حمله ها اقدام کنند.

«اوفر لیبرمن»، مدیر کشاورزی کیبوتص «نیر آم» که آن نیز نزدیک جبهه غزه است، گفت «فاقد هرگونه امکان پیشگیرانه در مقابل غزه ایم. یک فلسطینی اگر بخواهد یک بالون هوا کند، می بایست صدبار به کار خود بیندیشد، اما حتی یکبار هم نمی اندیشد چون کار او با واکنش قاطعی روبرو نمی شود».

در گذشته اسرائیل در پاسخ به بالون هایی که مشکوک به حمل مواد آتش زا بوده اند، حمله هوایی کرده، اما اکنون که ارشت با تهدیدات مرز شمالی روبرو است، به نظر می رسد خشونت های مرز غزه را رها کرده تا ازدیاد یابد.

در دو سال گذشته، اقدام به ارسال بالون های حامل ابزار آتش زا و انفجاری از نوار غزه به سمت اسرائیل گاه تشدید شده و گاه کاهش یافته است، و از اواخر هفته اخیر به اوج رسیده است.

روز دوشنبه، با تداوم افزایش تهاجم با بالون های آتش زا از نوار غزه، بیش از ده آتش سوزی در داخل و حوالی جوامع مجاور نوار غزه گزارش داده شد.


تصویر: آتش سوزی که خارج از کیبوتص ارز در جنوب اسرائیل، و ظاهرا بر اثر بالون حامل ابزار آتش زا که از غزه پرواز داده شد، ایجاد گردید، ۱۰ اوت ۲۰۲۰. (Sha’ar Hanegev Region)

بنا به اخبار دوشنبه شب کانال ۱۲، گزارشی از آسیب جسمی در دست نیست اما ۴۰۰هزار متر مربع (۱۰۰ هکتار) زمین ذخایر طبیعی «بئری» در آتش سوخت.

به گفته یک سخنگوی محلی، بیرون محله ای در ناحیه اشکول یک آتش سوزی روی داد، اما بسرعت خاموش شد. در زمینهای باز، آتش سوزی های دیگری نیز روی داده اما اطفا شده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/suspected-arson-balloons-spark-fires-in-south-after-israel-shuts-gaza-crossings/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله