اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۳۵

جستجو

آتش بس غزه برقرار شد و به جنگ چند روزه میان اسرائیل و جهاد اسلامی پایان داد

به دنبال قراردادی به میانجیگری مصر و تصدیق دو جانب درگیر، در ساعت ۱۱:۳۰ شب یکشنبه آتش بسی شکننده برقرار شد و به جنگی شدیدی که بیش از سه روز میان اسرائيل و گروه تروریستی جهاد اسلامی فلسطینیان [PIJ] در شهر غزه جریان داشت پایان داد.

راکت هایی که در ۷ اوت ۲۰۲۲ پیش از آغاز آتش بس در شهر غزه به سمت اسرائیل شلیک می شود. (AP Photo/Adel Hana)
راکت هایی که در ۷ اوت ۲۰۲۲ پیش از آغاز آتش بس در شهر غزه به سمت اسرائیل شلیک می شود. (AP Photo/Adel Hana)

آتش بس از ساعت ۱۱:۳۰ یکشنبه آغاز شد اما تا ۲۰ دقیقهٔ بعد شلیک چند راکت همچنان ادامه یافت؛ گفته می شود این قرارداد که با میانجیگری مصر برقرار شد شامل قول آزادی چند عضو جهاد اسلامی در زندان اسرائیل است.

تصاویر


اسرائيلی های اشکلون در ۷ اوت ۲۰۲۲، در پی حمله های راکتی گروههای تروریستی نوار غزه به سمت اسرائيل در پناهگاه بسر می برند. (AP Photo/Tsafrir Abayov)


یائیر لپید نخست وزیر، وسط، و دیگر مقامات، دیروقت شب، در جلسهٔ ارزیابی وضعیت در مقر وزارت دفاع در تل آویو، ۷ اوت ۲۰۲۲، اندکی پیش از آتش بس. (Photo by SAID KHATIB / AFP)


شعله آتش و دود از حملهٔ هوایی اسرائيل به خان یونس در جنوب نوار غزه در ۷ اوت ۲۰۲۲، اندکی پیش از آتش بس.
(Photo by SAID KHATIB / AFP)


خالد منصور از فرمانده ارشد جهاد اسلامی فلسطینیان، راست، و تیسیر جباری، چپ در عکسی بی تاریخ. ایندو در حمله های هوایی جداگانه اسرائیل در ۵ و ۶ اوت ۲۰۲۲ کشته شدند. (Ashraf Amra/Courtesy)

به دنبال قراردادی به میانجیگری مصر و تصدیق دو جانب درگیر، در ساعت ۱۱:۳۰ شب یکشنبه آتش بسی شکننده برقرار شد و به جنگی شدیدی که بیش از سه روز میان اسرائيل و گروه تروریستی جهاد اسلامی فلسطینیان [PIJ] در شهر غزه جریان داشت پایان داد.

با اینحال شلیک سنگین راکت از غزه به سمت هدفهایی در سدروت، اشکلون، بئرشبا، و دیگر جوامع محلی تا دقایقی پیش از مهلت زمانی ادامه یافت و برخی جاها رگبار راکتی تا ۲۰ دقیقه پس از برقراری آتش بس ادامه یافت. از آنجایی که عملیات پیشین اسرائيل در نوار غزه به همین ترتیب با آتش بسی پایان یافت که تا پس از آتش بس نیز شماری تبادل آتش صورت گرفت، معلوم نیست که شلیک راکت ها به معنای نقض آتش بس باشد و جنگ ادامه پیدا کند.

نیروهای دفاعی اسرائيل با حفظ احتیاط اعلام کرد علیرغم برقراری آتش بس، محدودیت تجمع و فعالیت های فضای آزاد در آن نواحی که در خطر حمله های راکتی هستند همچنان بر جا است و صبح فردا موقعیت از نو ارزیابی خواهد شد.

«تور ونیسلند» سفیر صلح خاورمیانهد سازمان ملل در بیانیه ای گفت «وضعیت همچنان بسیار شکننده است. من از تمام طرف های درگیر می خواهم آتش بس را رعایت کنند.»

در گزارش تأیید نشدهٔ پیشین گفته شد آتش بس برای ساعت ۸ بعدازظهر به تأیید رسیده بود اما مهلت زمانی رسید و گذشت و نه خبر آن اعلام شد و تبادل آتش متوقف شد.

گفته می شود این آتش بس که با میانجیگری مصر برقرار شد، شامل قول مصر به تلاش در راستای آزادی شماری از اعضای معتبر جهاد اسلامی در زنان اسرائيل است اما مشخص نیست این وعده در عمل به چه معنا باشد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/gaza-truce-takes-effect-ending-3-days-of-fighting-between-israel-and-islamic-jihad/

اطلاعات بیشتر در مورد