كاتب: محسن سازگارا

محسن سازگارا

دکتر محسن سازگارا روزنامه نگار و فعال سیاسی است. وی در چندین پست عالیرتبه در سال های اول پس از انقلاب در ایران منجمله معاون نخست وزیر در امور سیاسی، معاون وزیر صنعت و معادن، معاون رئیس بخش بودجه و برنامه ریزی و غیره بود. وی با گذشت ده سال از انقلاب، از امور دولتی کناره گیری کرد و خواستار اصلاحات شد. سازگارا بدنبال حمایت از اصلاحات و انتقاد علیه حاکمیت، دو بار در ایران دستگیر شد و پس از آزادی در ماه اوت 2003 برای معالجه پزشکی به انگلستان مهاجرت کرد و هم اکنون ساکن ایالات متحده آمریکا است.

  • Follow or contact:
  • RSS
یکشنبه 4 ژوئن 2017
11:09