شوشانا شوارتز

چطور نفهمیدم کار به اینجا می‌کشد

وقتی همسایه‌ام زنگ زد، زیاد توجهی نکردم. ماه‌ها بود همدیگر را ندیده بودیم، اما رابطه‌ای با هم داریم که می‌توانم راحت......

لیئور واکنین

یهودی‌ها می‌خواهند اسرائیل را حمایت کنند؟ اجازه بدهید اول گرسنگی در آمریکا را ریشه‌کن کنیم! (وایستا، چی گفتی؟!)

طی توقف اخیر در سفرم به ۵۰ ایالت، در شهر جادویی اشویل، کارولینای شمالی، با یکی از مهم‌ترین مبتکرانی که در......

حمیدرضا ظریفی نیا

آیا مخاطب ترامپ، رژیم ایران بود یا مردم ایران

مقدمه ای بر اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مورد ایران ۱ - دولت دونالد ترامپ از بدو روی کارآمدن در قبال جمهوری......

ندا امین

در اورشلیم اذان می گویند…!

اینجا اورشلیم است، پایتخت اسرائیل. شهری که به خاطر حضور شماری از مسلمانان و غصب مناطق متعددی از جمله بخشی از......

تالیا هرینگ

نگاه‌ها خیره به نام‌ها

یک روز پس از انتخابات آلمان بود که دیدم با اسپری نزدیک در خانه‌ی من علامت صلیب شکسته را نقاشی کرده......