خبرنامه

اخبار امروز  »  یکشنبه 1 آوریل 2018

حماس گفت ۵ تن از مردان مسلح‌اش در میان ۱۶ نفری که گفته می شود در تظاهرات عظیم جمعه کشته شدند، قرار دارند

hamas5-640x400