خبرنامه

اخبار امروز  »  پنجشنبه 8 فوریه 2018

همانند بریتانیا و فرانسۀ قدیم، اکنون ایران و ترکیه می‌کوشند منطقه را تکه تکه به غارت ببرند

F120216YZ12-1024x640