خبرنامه

اخبار امروز  »  دوشنبه 5 فوریه 2018

مقام ارشد فلسطینی مدعی «تلاش دولت ترامپ جهت کودتا علیه فلسطینیان» شد

000_Nic6512206-640x400