خبرنامه

اخبار امروز  »  پنجشنبه 11 ژانویه 2018

مصاحبه اختصاصی با تایمز اسرائیل به فارسی

نمایندهٔ اپوزیسیون در اسرائیل: تا زمانی که نیروهای رژیم ایران در سوریه هستند، ثباتی در منطقه برقرار نخواهد شد

یائیر لاپید رئیس حزب «یش عاتید» (8 ژانویه 2018) (Miriam Alster/Flash90)

کاخ سفید خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر ایران شد

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

نهادهای حقوق بشری از شکنجه و مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کردند

عح
از یادداشت های امروز در تایمز اسرائیل به فارسی

گردهمائی ایرانیان در اسرائیل برای همبستگی با جنبش آزادیخواهی ملت ایران

گردهمائی ایرانیان در شهر خولون در اسرائیل برای همبستگی با جنبش آزادیخواهی ملت ایران (9 ژانویه 2018) (عکس: یاسمین شالوم متحده)