از روی اتفاق، ایتام لاخوور با نیش چاقو که از جلیقه محافظ رد شد، زخمی سطحی برداشت.

یک خبرنگار اسرائيلی به طور تصادفی حین انجام وظیفه هنگام نمایش جلیقه محافظ، چاقو خورد.

ایتام لاخوور، خبرنگار، در روزهایی که اسرائیل روزانه با خطر چاقوزنی فلسطینیان روبرو است، در حال تهیه فیلمی برای یک کمپانی سازنده جلیقه های محافظ بود.

لیندا بار، سخنگوی خبرگزاری دولتی اسرائيل، گفت به لاخوور پیشنهاد شده بود که جلیقه را بپوشد و صحنه ای از چاقوزنی را بازسازی کند. اما چاقو از جلیقه رد شد، و وی در ناحیه بالای کمر زخمی سطحی برداشت.

بار اظهار داشت که علیرغم ناگواری اتفاق، این خبر روز چهارشنبه از خبرگزاری پخش خواهد شد.

لاخوور در توئیتر نوشت که بخیه خورده و از بیمارستان مرخص شده است.

موج خشونت های چهار ماهه اسرائیل-فلسطین منطقه را دچار ناآرامی و تشویش کرده است.