بوریس واکر که اینتروپل به دنبالش است در بازگشت از بانگوک در ترکیه بازداشت شد.

به گزارش تو-دی زمان (زمان امروز)، ترکیه، یک شهروند اسرائيلی که به اتهام قاچاق اعضای بدن اینترپل به دنبالش است روز جمعه در فرودگاه آتاتورک استانبول دستگیر شد. طبق این گزارش، این مرد که نامش بوریس واکر است، در بازگشت از بانگوک بازداشت شد.

گفته می شود پلیس ترکیه تحقیقاتی را در خصوص رابط های وی در استانبول آغاز کرده است.

سال گذشته، یوزی شوملی، فوتبالیست تیم هاپول بعرشبع در قبرس به اتهامی مشابه دستگیر شده بود. گفته می شد شمولی رئیس باندی بوده است که زنان جوان و نیازمند اسرائیلی که بیشترشان از اهالی جنوب کشور بوده اند را به ترکیه می کشانده است و در ازای یک کلیه به ایشان ۲۰ هزار شکال (معادل ۵۷۵۰ دلار امریکایی) می پرداخته است.

در ۲۰۱۳ گدالیاه تاب، شهروند اسرائيلی به اتهام قاچاق انسان در رم دستگیر شد. وی در فرودگاه شهر پس از آن که پاسپورت وی از سوی مسئولان ساختگی تشخیص داده شد، دستگیر شد.

در همان سال، باندی که متهم به قاچاق اعضای بدن بود از سوی پلیس کاستاریکا شناسایی شد. به گزارش هاآرتص، این باند نیز با پزشکان اسرائیلی در ارتباط بوده است.

طبق این گزارش، پزشکان اسرائیلی کلیه کاستاریکایی هایی را برای فروش مراجعه می کردند، با عمل جراحی، خارج می کرده اند.