پروازهای سعودی نیز مجاز به استفاده از قلمرو هوایی اسرائیل اند؛ مشاور کاخ سفید گفت صبر اعراب در مقابل رهبری فلسطینیان بسر رسیده، «هر آنچه را با منافع خود سازگار ببینند، انجام می دهند».

جراد کوشنر، مشاور کاخ سفید، روز چهارشنبه گفت عربستان سعودی و بحرین، با تغییر چشمگیر سیاست خود، به تمام هواپیماهایی که از اسرائیل برخاسته و یا به مقصد این کشور پرواز می کنند، اجازه استفاده از قلمرو هوایی دادند.

دو کشور ناحیه خلیج فارس، هفته گذشته، بدنبال اعلام قرارداد عادی سازی روابط میان اورشلیم و ابوظبی، موافقت کردند آسمان کشور خود را بروی پروازهای اسرائیلی به امارات متحد بگشایند.

با اینحال، کوشنر طی گزارشی به خبرنگاران، پیش از مراسم امضای قرارداد در هفته آینده گفت این اقدام اکنون شامل تمام پروازهای اسرائیل از یا به مقصد شرق می شود.

کوشنر گفت، «موافقت کردند که قلمرو هوایی خود را نه فقط بروی پروازهای رفت و برگشت از اسرائیل به امارات، بلکه بروی تمام پروازها به جانب شرق بگشایند. «پس هر وقت که درخواستی مطرح شود، پاسخ مثبت خواهند داد. و این خود صرفه جویی بسیار در وقت خواهد بود. مانعی را از میان برخواهد داشت که ۷۲ سال برجا بوده است».

خطوط هوایی اسرائیلی در گذشته با مشکلات چشمگیری روبرو بوده اند، و ناچار راه خود به «خاور دور» را با دور زدن کشورهای خلیج فارس و ایران، چندین ساعت دور می کرده اند. سال گذشته عربستان سعودی به پروازهای ایر ایندیا به اسرائیل اجازه استفاده از قلمرو هوایی داد، اما به پروازهای العال اجازه استفاده از همان مسیر را نداد.

اکنون با استفاده از قلمرو هوایی عربستان سعودی و بحرین، پرواز مستقیم میان تل آویو و امارات ممکن شده و پرواز هفت ساعته به سه ساعت و نیم کاهش می یابد.

تصویر: بال هواپیما با ستاره داود از پنجره هواپیمای العال اسرائیل، درست پیش از فرود هواپیما در ابوظبی، امارات، دوشنبه ۳۱ اوت ۲۰۲۰ قابل مشاهده است. هواپیمای العال پس از پرواز اسرائیل، با سرنشینان بلندپایه هیئتهای آمریکایی و اسرائیلی به ابوظبی، در اولین پرواز مسافربری تاریخ اسرائیل به امارات، در فرودگاه ابوظبی به زمین نشست. پرواز هواپیمای متعلق به خطوط هوایی معتبر اسرائیلی در روز دوشنبه، سمبل اجرای قرارداد تاریخی عادی سازی روابط میان دو کشور با میانجیگری ایالات متحده است. (Nir Elias/Pool Photo via AP)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/kushner-says-saudi-arabia-bahrain-to-allow-all-israeli-flights-to-use-airspace/