در پی تداوم محرومیت از تحصیل برخی اقلیت های مذهبی در ایران، چندین هزار دانشجو از دانشگاه های مختلف ایران، با صدور بیانیه ای، به محدودیت تحصیلی برخی اقلیت های عقیدتی معترض شدند.

به گزارش شبکه های اجتماعی، حدود سه هزار دانشجوی ایرانیِ دانشگاههای ایران، در بیانیه ای سرگشاده و معترضانه، برابری تحصیلی تمامی شهروندان ایرانی فارغ از هر عقیده و باور را مطاله کرده و همزمان خواستار آن شده اند که نگاه امنیتی از گروه ها و اقلیت ها از جمله دراویش گنابادی برداشته شود.

طی ماههای اخیر، طیف وسیعی از جوانان ایرانیِ دگراندیش، توسط دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور احضار، یا از ادامه تحصیل محروم شده اند.