داماد و پدر عروس پیش از شروع مراسم دستگیر شدند؛ هر دو اندکی بعد آزاد شده و در حبس خانگی به سر می‌برند.

غروب دوشنبه پلیس اسرائيل مانع انجام مراسم عروسی یک دختر چهارده در منطقه‌ی مرکزی اسرائیل شد و داماد و پدر عروس را پیش از شروع مراسم دستگیر کرد.

به گزارش کانال ۲ خبر، داماد بیست و چند ساله، و پدر – که قرار بوده مراسم عروسی را بجا آورد – همزمان با گرد آمدن خویشان و دوستان در یکی از سالن‌های عروسی لاد، دستگیر شدند.

هر دوی اینها اندکی بعد آزاد شده و در حبس خانگی به سر می‌برند و عروسی غیرقانونی نیز منتفی شد.

نمایندگان وزارت رفاه اجتماعی محل به کانال تلویزیون گفتند امکانی در دست نیست که بر انجام یا عدم انجام مراسم ازدواج مذهبی، که مغایر با قوانین اسرائيل است، در یک تاریخ دیگر، نظارت کنیم.

بنا به گزارش تلویزیون، این دختر از اعضای قبایل یهودی حسیدی برسلو ساکن شهر است. پدر وی خاخام قبیله است.