نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به هشدارهای نماینده اسرائیل در آژانس، اظهارات وی را نامربوط خوانده و خواهان حفظ اسرار ایران در گزارش های مربوط به برجام شد.

آنطور که سرویس جهانی بی بی سی گزارش داده، رضا نجفی طی نشستی در میان هیئت مدیره آژانس بین المللی انرژی اتمی، خواهان آن شد که اسرار ایران در گزارش های مربوط به برجام حفظ شده و تنها به صورت کوتاه و مختصر منتشر شود. وی همچنین پس از آنکه سفیر اسرائیل در خصوص فعالیتهای اتمی ایران ایراد سخن نموده و با اشاره به برنامه اتمی ایران درباره خطر اشاعه اتمی هشدار داد، به مخالفت با وی برآمده و اظهارات ایشان را “نامربوط” و “اشک تمساح” توصیف کرد.

اما بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، نجفی در این خصوص اظهار داشته است: «علاوه بر مفاد توافق جامع پادمان‌ ها و ماده ۵ پروتکل الحاقی در مورد حفاظت از اطلاعات محرمانه، متن برجام هم به روشنی از آژانس می‌خواهد تا به منظور حفاظت از اسرار بازرگانی، فن آوری، صنعتی و همچنین دیگر اطلاعات محرمانه‌ ای که به آگاهی آن رسانده می شود، هر گونه اقدام احتیاطی را معمول دارد».

وی با این ادعا که افشای اسرار برنامه های اتمی ایران و اهمال کاری آژانس در حفظ این اسرار طی دوره های گذشته، منجر به ترور شماری از دست اندرکاران برنامه اتمی جمهوری اسلامی شده است، اذعان داشت: «گزارش های آژانس هنوز هم می تواند کوتاه تر باشد و در آن از طرح برخی از اطلاعات غیر ضروری اجتناب شود».

این درحالی ست که بر اساس برجام و قطعنامه شورای امنیت، مدیرکل آژانس می بایست تمامی اقدامات انجام شده در اجرای برجام را هر سه ماه یک بار گزارش کند.

شایان ذکر است که در این جلسه سفیر اسرائیل در آژانس نیز در این خصوص ایراد سخن کرده و با اشاره به برنامه اتمی ایران درباره خطر اشاعه اتمی هشدار داد، که در مقابل صحبتهای ایشان نماینده ایران اظهارات وی را”نامربوط” و “اشک تمساح” خواند و مدعی شد: «در شرایطی که این رژیم هرگز به هیچ یک از معاهدات منع سلاح‌ های کشتار دسته جمعی نپیوسته و هیچگاه بازرسان آژانس را به تاسیسات هسته ‌ای مخفیانه غیر مجاز خود راه نداده است و بر روی ده ها کلاهک هسته ‌ای جاخوش کرده است، اقدامی مضحک است».

گفتنی است؛ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی طی جلسه اخیر فصلی خود، گزارش مدیرکل درباره “اجرای موفق برجام” را مورد بررسی قرار داد.