ناصر مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید رژیم ایران اعلام داشت که «باید دسترسی به فضاهایی مانند اینستاگرام و تلگرام سخت شود».

این مرجع تقلید جمهوری اسلامی در این خصوص گفته است: «در زمانی زندگی می ‌کنیم که ابزار فساد نسبت به هر زمان دیگری بیشتر است و هیچ زمانی نبوده که امکان گناه تا این حد به آسانی و فراوانی در اختیار کوچک و بزرگ باشد و با توجه به شرایط، همه وظایف سنگین داریم، بنابراین باید دسترسی به فضاهایی مانند اینستاگرام و تلگرام سخت شود».

وی در ادامه با بیان این ادعا که «باید درک کنیم در چه زمانی و در چه شرایطی قرار داریم و دشمن معتقد است اگر بخش فرهنگی تخریب شود کل نظام تخریب می ‌شود و دشمنان بر این موضوع تاکید دارند»، افزود: «یکی از ابزارهای آنها فضای مجازی است که غوغا می ‌کند و آن طور که به من اطلاع دادند تا 95 درصد از این فضا دارای مفاسد است و این موضوع در راستای زدودن اسلامیت نظام است و برای رفع این مشکل باید در کمیسیون خود فکر کنید و توجه داشته باشید که اکثریت مشتری این فضا، جوانان هستند».

بنابر گزارش انتخاب، مکارم شیرازی همچنین گفته است: «باید دسترسی به فضاهایی مانند اینستاگرام و تلگرام سخت شود که البته می‌ توان برای رسیدن به این هدف پهنای باند را برای شبکه ملی بیشتر کنیم و از فضاهای مجازی که در مقابل این شبکه ملی هستند پهنای باند را کاهش دهیم و باید توجه داشت که شبکه ملی باید جوابگوی نیازهای مردم باشد تا مردم به تلگرام و اینستاگرام نروند».

وی در ادامه تاکید کرده است: «آن طور که اطلاع دادند فضای مجازی در موضوع انتخابات نیز می ‌تواند موثر باشد و با این شرایط فضای مجازی سر از مسائل سیاسی و اقتصادی نیز در می‌آورد و اگر کسی بر روی این مشکلات شک دارد می ‌تواند تحقیق کند».

این مجتهد رژیم در پایان مدعی شده است که «تولید بدبینی، اشاعه فحشا، تهمت‌ ها، دروغ‌ ها و توهین به مقدسات، همه در فضای مجازی انجام می‌ شود که لازم است در مقابل آنها واکنش نشان داد».